Havaintokuva

Kuntaan suunnitellut tuulivoimalat ovat napakorkeudeltaan jopa 141 metriä ja niiden lavat yltävät 200 metriin.

Vy från Bruksfjärden mot Misskärr där ett vindkraftsområde med 9 vindkraftverk är under planering.

Näkymä Bruksfjärden:iltä suunniteltuun Misskärrin 9 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa kohti.

Kemiönsaareen on suunnitteilla jopa 100 kpl tuulivoimaloita.

Korkeimpien lavat yltävät yli 200 metrin.

Pro Kemiönsaari ry haluaa herättää keskustelua ja jakaa tietoa hankkeiden vaikutuksista kuntalaisiin, kuntaan ja meitä ympäröivään luontoon.

Jos haluat liittya joukkoomme, tee se vaikka tästä.

Liity mukaan!

Liity mukaan Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta yhdistykseen:
Kom med i föreningen Pro Kimitoön - Kemiönsaaren puolesta:

Tietoa ja keskustelua Kemiönsaaren tuulivoimasuunnitelmista

Mitä?

Kemiönsaareen on suunnitteilla lähes sata tuulivoimalaa. Uusien voimaloiden napakorkeus on 135-141 metriä ja lapa nousee ylimmillään 200 metriin.
Nyt suunnitteilla olevat alueet ovat Gräsböle, Nordanå-Lövböle, Misskärr, Stusnäs, Kasnäs, Påvalsby, Helgeboda ja Olofsgård. Myös muita alueita on ilmeisesti suunnitteilla.

Toteutuessaan hankkeilla on merkittäviä vaikutuksia alueiden asumisviihtyvyyteen ja asuntojen arvoihin. Tuulivoimalahankkeet vaikuttavat koko kunnan elinkeinon kehittämiseen ja, luontoarvoihin.
Kemiönsaarelle suunnitellut tuulivoimalat näkyisivät noin 60 kilometrin päähän saaristoon, merelle ja naapurikuntiin.

Miksi?

Sivuston ja yhdistyksen tarkoituksena on etsiä ja julkaista tietoa kunnan alueen tuulivoimahankkeista. Koemme että Kemiönsaaren internet-sivut ovat puutteelliset ja osin puolueelliset, tuulivoiman haitoista vaietaan käytännössä kokonaan. Kunta kertoo suhtautuvansa myönteisesti tuulivoimaan ja kunnan kaavoituskonsultti Ramboll ilmoittaa edistävänsä tuulivoimaa.

Tarkoituksenamme on jakaa tasapuolista tietoa ja herättää keskustelua kuntalaisten päätöksenteon tueksi. Kemiönsaaren kunnanvaltuusto tekee lopulliset päätökset tuulivoimaloista tai niiden hylkäämisestä myöhemmin ja kuntalaisilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon.

Miten?

Keräämme informaatiota näille sivuille vapaaehtoisvoimin. Tiedotamme asioista aktiivisesti medioille, kuntalaisille, päättäjille ja virkamiehille. Keskustelusivuillamme Facebookissa käy kiivas pulina.

Osallistumme yleisötilaisuuksiin ja tulevaisuudessa pyrimme itse järjestämään tilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Olemme aktiivisessa tietojenvaihdossa muiden tuulivoima- kansalaisyhdistysten kanssa ja etsimme kokemuksia ja vertailukohtia tuulivoimarakentamisesta muualla Suomessa ja maailmalla.

Kuka?

Sivuston ylläpitäjä on Pro Kimitioön – Kemiönsaaren Puolesta ry. Yhdistykseen ovat tervetulleita kaikki kuntalaiset ja kesäasukkaat, jotka haluavat edistää avoimmuutta ja kansalaisvaikuttamista tuulivoimasuunnitelmien suhteen. Yhdistys suhtautuu myönteisesti uusiutuviin energianlähteisiin, kunnan ja ympäröivän saariston luonnon suojelemiseen, yleiseen tiedonjakoon, kuntalaiskeskusteluun ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen.

Kriittisesti yhdistys suhtautuu Kemiönsaaren kuntaan suunniteltujen tuulivoimaloiden edistämiseen nykyisellä toimintamallilla, jossa kuntalaisille ei anneta tarpeeksi tietoa ja tieto on puolueellista.