Monthly Archive for: ‘mars, 2013’

Wrethalla:s vindkraftskvälls presentationer nu på nätet

De föredrag som hölls under vindkraftskvällen i Wrethalla för någon tid sen kan man nu läsa på kommunens hemsida, för vilket arrangörerna ska ha tack. De beslutsfattare som inte kunde närvara läser förhoppningsvis också igenom föredragen. De innehåller rikligt med information som kan utgöra grund för ett ansvarsfullt beslutsfattande. Man lägger särskilt märke till VTT:s opartiska forskares, Denis Siponens framförande om vindkraftverkens …

Read More

Utsattes kommunen för påtryckningar från Finska vindkraftföreningen rf för att slopa skyddsgränserna?

Kimitoöns tekniska nämnd fattade den 1.11.2011 ett beslut enligt vilket säkerhetsavståndet från ett vindkraftverk till närmaste bostadsfastighet skulle vara en kilometer. Den 7.11 skickade Finska vindkraftföreningen rf (Suomen Tuulivoimayhdistys ry) ett brev till kommunfullmäktige. I brevet uttrycker föreningen sitt missnöje med beslutet och tekniska nämnden beslöt att inte verkställa sitt beslut. Som grund anges ”oklara förhållanden gällande jäv”. Efter tekniska …

Read More

I samma eller olika båt, Kimitoöbor?

När vindkraftsinvesteraren kommer till byn splittras gemenskapen. Detta syns och har dokumenterats överallt i världen. Vindkraften är en miljardbusiness som vissa har nytta av, andra står tysta vid sidan om och vissa är kritiska eller tar till talesättet “inte på min bakgård”. Hur som helst så uppstår olika läger. Under vindkraftskvällen som kommunen ordnade svängdes ryggarna till och mottagandet var …

Read More

Vindkraftskväll i Wrethalla 19.3

Detta blogginlägg tillsvidare endast på finska här.

Read More

Bekanta dig med vindkraft

Kimitoöns vindkraftsplaner har börjat intressera oss kommuninvånare. Bra så, saken har ju planerats redan i ett par-tre års tid. Planer finns att läsa på nätet, bl.a. på kommunens hemsidor men innehållet blir lätt oklart om man inte har tid att grundligt sätta sig in i saken. Kommunen förhåller sig positiv till vindkraft, kommunens planläggningskonsult Ramboll säger sig stöda vindkraft, utredningarna baserar …

Read More