Monthly Archive for: ‘april, 2013’

Vilseleds beslutsfattarna i fråga om fastighetsskatten?

  Företaget Saba Wind, som planerar vindkraftverk till Kimitoön, uppger i sin demonstrationsvideo att ett vindkraftverk genererar en fastighetsskatteintäkt som uppgår till 15 000 – 30 000 euro/ år. Kommunen talade tidigare om ”betydande fastighetsskatteintäkter”. Påståendet raderades dock senare från kommunens web-sidor då man i olika diskussioner började ifrågasätta riktigheten i uppgiften. Enligt beräkningar utförda av Pro Kimitoön rf uppgår fastighetsskatteintäkterna första …

Read More

Planförslaget för Gräsböle vindkraftsdelgeneralplan är till påseende under tiden 7.3 – 18.4.2013.

Planerna finns till påseende i kommunkansliet i Kimito samt på kommunens webbsidor www.kimitoon.fi/bygga-och-bo/byggande_planering/ideskisser/generalplaner/#vindkraft_grasbole. Eventuella skriftliga anmärkningar lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, Vretavägen 19, 25700 KIMITO eller per mail till jill.karlsson(at)kimitoon.fi .

Read More