Monthly Archive for: ‘september, 2013’

Vindkraften och hästarna

200 meter höga vindkraftverk som producerar buller, skuggor och reflexer påverkar självfallet människor och (andra) djur. Nedan ett utdrag ur Finlands Hippos veterinär Katja Hautalas utlåtande över hur man borde beakta hästarna vid planering av vindkraft: “Hästar är till sin natur flyktdjur som kan reagera kraftigt på plötsliga förändringar i omgivningen. Då det gäller färdiga vindkraftverk kan plötsliga ändringar vara …

Read More

Bilder & stämningar från vindkraftskväll 12.9.2013 i Bio Pony

Stort tack till alla medverkande i vindkraftskvällen den 12.9.2013 i Bio Pony. Denis Siponen:s föredrag (finska)

Read More

Beslutsfattarna håller inne med sin åsikt om vindkraft

PRESSMEDDELANDE 11.9.2012 Beslutsfattarna på Kimitoön håller inne med sin åsikt om vindkraft Ett frågeformulär från en medborgarrörelse besvarades av färre än hälften. Vad kommer beslutsfattarna att säga i morgon? Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry / r.f strävan var att klarlägga kommunfullmäktigemedlemmarnas och deras suppleanters, samt tekniska nämndens och kommunstyrelsens åsikter om öns vindkraftsplaner. Frågeformuläret skickades till 43 personer, varav …

Read More

Välkommen till vindkraftskväll den 12.9. kl. 18-21

Plats: Bio Pony, Dalsbruk Vi ordnar en vindkraftsinriktad offentlig tillställning för kommuninvånarna och beslutsfattarna. Tillfället har ett mångsidigt program med ett flertal talare. Fullmäktigegruppernas representanter har även lovat ställa upp i en paneldiskussion. Som ordförande fungerar Kenneth Ahlqvist och som arrangör är Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf. Paneldiskussionen dras av Göran Eriksson. Program: kl. 18:00 Ankomst och presentation av …

Read More

Föreningen utreder beslutsfattarnas vindkraftsståndpunkter

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf/ry har sänt en kommunförfrågan till medlemmarna av kommunfullmäktige och kommunstyrelse med suppleanter samt till medlemmarna i nämnderna. Temat är den allmänna inställningen till vindkraftsplanerna och skyddsavstånden, inställningen till bl.a. buller, natur- och landskapsinverkan samt fördelar och nackdelar med de ev. kommande vindkraftverken. Svarstiden pågår till 5.9. Den enskilda svararen kan inte identifieras från resultaten. …

Read More