Monthly Archive for: ‘oktober, 2013’

Ministerium föreslår 2 km:s skyddsgräns för vindkraftverk

I ett utlåtande av den 17.9 föreslår Social- och Hälsovårdsministeriet att ett skyddsavstånd på två kilometer mellan vindkraftverk och fastigheter skrivs in i landskapsplanen. Enligt SHM är de gränser som nu utgör utgångsläge alltför snävt tilltagna, eftersom vindkraftverkens navhöjd hela tiden ökar. I utlåtandet hänvisar man bl a till Storbritanniens rekommendationer där säkerhetsgränsen bör vara 10 gånger navhöjden. Enligt ministeriet …

Read More

Gräsböles planbeslut är som ett slag i ansiktet på Kimitoöborna

Kimitoöns tekniska nämnd beslöt under sitt möte den 30.9 att Gräsböles nya vindkrafts delgeneralplan fortskrider. Beslutet föll med rösterna 5-4, för var SFP:s och Centerns representanter. Beslutet är som ett slag i ansiktet på de kommuninvånare som har litat på kommunens och nämndemedlemmarnas löften. Speciellt svår är situationen för de Gräsbölebor som bor på gränsen av planområdet och som är …

Read More