Monthly Archive for: ‘november, 2013’

Dags för politiker och tjänstemän att vakna

I Finland råder en enorm vindkraftsbom. Detta beror på inmatningstariffstödet som staten garanterar åt vindkraftsbolagen. En enorm morot och tillägg i elpriset. I kommunerna är man oftast mycket positiva till vindkraften eftersom man tror att de ska komma med kapital till kommunen genom fastighetsskatt och framtida arbetsplatser. Man känner inte till de negativa effekterna eller också blundar man för dem. …

Read More

Gräsböles plan bör förkastas

Bullerutredningen som står för grund för Gräsböles vindkraftsplan är fullständigt felaktig. Om man framskred enligt den skulle risken för invånarnas utsättande för vindkraftsbuller vara stor. Kommunen underrättades om saken måndagen den 4.11 och på torsdagen meddelades det att planen inte nu framskrider utan kommunen väntar på tilläggsinformation från miljöministeriet. Gräsböles bullermodellering gjordes om i september 2013. Då berättades det att …

Read More

Föreningens anmärkning till Gräsböles planförslag

Delgeneralplanen för uppbyggnad av vindkraft i Gräsböle är utsatt till påseende och anmärkningstiden går ut onsdagen den 13 november. Föreningen kommer att lämna in en anmärkning till planen (på finska): PKKP_kaavahuomautus_JS Gräsböle utgör ett prejudikat med vilket alla eventuella andra kraftverksplaner kommer att jämföras. Om det i Gräsböle blir möjligt att bygga kraftverk på det föreslagna avståndet 650 meter från …

Read More

“Möteskultur”

“Möteskultur” i Kimitoöns kommun Om Kimitoöns fullmäktiges möte i oktober har det blivit diskussion, som har gett vanligt folk bilden – att en kommunal tjänsteman har använt en större summa pengar fast det inte fanns anslag i budgeten – nu behövdes fullmäktiges välsignelse (och pengar) – en av de förtroendemän som invånarna valt föreslog en varning åt tjänstemannen – denna …

Read More