Monthly Archive for: ‘januari, 2014’

Vindkraft – Finlands räddning eller ett stort misstag

  Enligt vindkraftverksföretagen och de konsulter de anställt är vindkraft synnerligen tyst, luktfri, smaklös, osynlig och ohörbar samt en energiform som inte har någon inverkan på människor, djur, fåglar eller växter. I konsultrapporterna beskrivs detta såhär: “man anser att inverkan inte har större försvagande inverkan än obetydlig”. Om detta är sant, varför har medborgare, som i början förhöll sig positivt, …

Read More