Monthly Archive for: ‘mars, 2014’

Pro Kimitoön årsmöte 1.4.2014

INBJUDAN TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 1.4. KL 18. HOTELL GALAXY, Arkadiavägen 11. Kimito. Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf:s stadgeenliga årsmöte. På agendan stadgeenliga ärenden: bokslut, verksamhetsgranskarens utlåtande och beslut av ansvarsfrihet för styrelsen. Årsrapport och handlingsplan. Beslut av sammansättning av styrelse och ordförande och fastslagning av årsavgift för år 2014. En överblick av ön:s vindkraftsplaner och grupparbeten. Middag till självkostnadspris. …

Read More