Monthly Archive for: ‘september, 2014’

Fullmäktige upp till bevis

Det är fullständigt logiskt och klart, att den som påstår att ett vindkraftverk inte har någon negativ påverkan på någonting, bör kunna bevisa detta för städernas och kommunernas fullmäktige. Dessa beslutsorgan måste ha full information om både för- och nackdelar för att kunna fatta rätt beslut: skall industriella vindkraftsområden tillåtas alltför nära hus och hem, alternativt inte alls byggas upp. …

Read More