Monthly Archive for: ‘lokakuu, 2014’

LAUSUNTO OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA-ALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA / MISSKÄRR

Yhteysviranomaisen lausunto Olofsgårdin arviointiselostuksesta oli monilta osin kannustavaa luettavaa. Kansalaisten mielipiteitä oli osittain huomioitu samoin esim. Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaoston sekä Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen. Esitetyillä luontoarvoilla oli merkitystä ja hankealueelle sijoitettavat tuulivoimalat rajoitettiin 4-5:een.(sivu36/62). Yksi asia raportissa oli kuitenkin hyvin huolestuttavaa. Useassa esitetyssä mielipiteessä pyydettiin Misskärrin tuulivoimahankkeen arviointia samanaikaisesti Olofsgårdin hankkeen kanssa, koska hankealueet sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan ja yhteisvaikutukset Galtarbyvikenin …

Read More

Kuntalaisaloite tuulivoiman suojarajasta

Kemiönsaarella aloitettiin 14.10. nimienkerääminen kuntalaisaloitteeseen Gräsbölen 1500 metrin suojarajan ulottamisesta kaikkialle kuntaan. Aloitteessa vaaditaan, että kuntalaisia kohdellaan tasa-arvoisesti ja samat oikeudet ovat voimassa riippumatta siitä, missä kohtaa saarta kuntalainen asuu. Kunnanvaltuustohan perusteli Gräsbölessä rajaa kuntalaisten TERVEYDEN JA ASUMISVIIHTYVYYDEN TURVAAMISELLA. Gräsböleläisten suojaksi tehty päätös oli hyvä ja kannatettava. Muilla tuulivoiman suunnittelualueilla alle 1500 metrin etäisyydelle olisi jäämässä satoja kiinteistöjä. Löytyykö valtuutettua …

Read More