Monthly Archive for: ‘joulukuu, 2014’

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry:n lausunto YM:n tuulivoima-asetusluonnokseen

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Jätetty 15.12.2014. Viite: YM0002:01/2014 Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry on Kemiönsaaren kuntalaisten ja kesäasukkaiden muodostama yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan ihmisten ja luonnonsuojelun näkökulman huomioimiseksi paikallisessa tuulivoimasuunnittelussa. Pyydämme, että ympäristöministeriö huomioi seuraavat näkökohdat: Amplitudimodulaation huomioiminen asetuksessa Nykyinen epäselväksi koettu ohjeistus johtaa mielivaltaisiin tulkintoihin myös saman kunnan sisällä. …

Read More

Merikotkia tulee suojella myös Kemiönsaarella

Tuulivoimarakentamisen yhteydessä on puhuttu paljon niiden vaarasta linnuille, erityisesti merikotkille. Ensimmäinen merikotkan silpoutuminen mantereella voimalan lavoissa todettiin hiljattain Porin Peittoossa. Läntinen rannikko ja lounaissaaristo ovat merikotkan tärkeimpiä alueita. Maailman luonnon säätiön merikotkakartassa lounaissaaristo on kauttaaltaan esiintymistäplien kattama. Kartan otsikkona on ”Alueet, jotka eivät sovellu tuulivoimaloiden rakentamiseen merikotkan suojelun takia”. Vuonna 2013 laskettiin, että Suomessa elää noin 1500 metrikotkayksilöä, poikaslaskennassa löytyi …

Read More

Nordanå-Lövbölen kaava polkisi maanomistajien oikeuksia

Viisi suunnittelualueen maanomistajaa on viime viikkoina kirjoittanut Nordanå-Lövbölen tuulivoimakaavaa kritiikittömästi tukevia tekstejä Åbo Underrättelsissa. Tämä on luonnollista, alueen maanomistajille kun on luvassa lähes puolen miljoonan euron vuotuiset maanvuokratulot, 25 vuoden aikana yli kymmenen miljoonaa! Jos asiat kuulostavat liian hyvältä, ne yleensä myös ovat sitä. ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että Nordanå-Lövbölen kaava laajennetaan koskemaan koko sitä aluetta, jonne tuulivoimalan mallinnettu 35 …

Read More

Kunta vieroksuu syyttä omia asukkaitaan

Marraskuun 17. päivänä Helsingin Sanomissa oli tutkijatohtori Maija Faehnlen ja professori Harry Schulmanin teksti kuntalaisten osallistumisesta kunnan päätöksentekoon. Kun kirjoittajien huomiot koskevat läheisesti tämän blogin lukijoita, lainaan tuosta tekstistä eräitä kohtia. Jo heti alussa kirjoittajat toteavat: – Keskustelu on tarpeen, sillä kunnat hyödyntävät asukkaiden voimavaroja heikosti. Ja edelleen: -Usein asukkaiden aktiivisuus suuntautuu tekeillä olevien tai jo tehtyjen ratkaisujen muuttamiseen. -Asukkaat …

Read More