Monthly Archive for: ‘tammikuu, 2015’

Valta kunnissa lipsuu yhä enemmän virkamiehille

Demokratian käsitteen mukaan valta yhteiskunnassa kuuluu sen jäsenille, kansalaisille. Että kansalaiset vaaleissa valitsevat edustajansa hoitamaan asioita ei merkitse sitä, että kansalaiset olisivat vaaleissa luopuneet tästä vallasta. Valta on edelleenkin kansalaisilla. Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa vaalien välilläkin on pyritty turvaamaan monin erilaisin säädöksin. Vapaus ilmaista mielipiteensä, oikeus tehdä aloitteita, oikeus vaikuttaa kansalaisjärjestöjen kautta ovat kaikki eräitä keinoja kansalaisille vaikuttaa. Monet poliittisen elämän …

Read More