Monthly Archive for: ‘huhtikuu, 2015’

Kaavoitussopimukset täällä! Katso kuvat!

No kuvia ei ollut, mutta viime päivien kummallinen keskustelu kunnan maksuvastuista ei saa tukea solmituista kaavoitussopimuksista. RKP:n edustajien tulkinta siitä, että kunta joutuisi maksamaan jo toteutuneet kaavoituskulut takaisin operaattorille tai edes siitä, että kunta on maksuvelvollinen tulevissa kaavoituksissa, ei ilmene sopimuksista. Sopimuksissa esitetään, että jos alle 75% sopimuksen voimaloista toteutuu, kunta ja operaattori käyvät neuvotteluja siitä miten edetään. Tietenkin kunnan …

Read More

Kimitogate

Maksaako kunta operaattorin kaavoituskulut jos kunta ei kaavoita sovittua määrää tuulivoimaloita? Haastetaanko kunta päätöksestä oikeuteen? Missä kaavoitussopimus on? Kemiönsaaren tekninen lautakunta hyväksyi 27.4.2015  äänin 5-4 teknisen johtajan esityksen Gräsbölen tuulivoimakaavasta. Kaavaehdotuksessa on neljä voimalaa, vaikka kunnanvaltuusto on aikaisemmin palauttanut kaavan tekniselle lautakunnalle vaatimuksella 1,5 km:n suojarajoista. Tekla siis jätti noudattamatta valtuuston tekemää päätöstä, tosin se suositteli että valtuusto hylkää kaavan. …

Read More