Monthly Archive for: ‘maaliskuu, 2016’

Kemiönsaaren tuulivoimaloiden rakennusluvista

Kemiönsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta palautti uudelleen käsittelyyn 29 tuulivoimalan rakennuslupahakemukset 1.3.2016. Prosessin aikana on saatu lausunnot ja tehty seuraavat päätökset: * ELY-keskus 12.9.2014: ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä.” Kemiönsaaren tekninen lautakunta * 22.9.2014: ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä” Kemiönsaaren kunnanhallitus * 26.11.2014 ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä.” Kemiönsaaren kunnanvaltuusto * 9.12.2014 …

Read More

Politisk in blanco fullmakt i Kimitoöns kommun?

Kimitoöns bygg- och miljötillsynsnämnd handlägger idag slutliga bygglov för 29 turbiner för Nordanå-Lövböle området. Föredragande föreslår att byggnadsloven godkänns, trots att betydande och grundläggande brister föreligger. Bl.a. har Nordanå-Lövböle delgeneralplan inte ännu erhållit laga kraft. Egentliga Finlands Energi har inte heller i sin ansökan specifierat turbinmodellen, vilket innebär bl.a. att bullret inte överhuvudtaget är möjligt att uppskatta i detta skede. …

Read More