Adress mot byggande av vindkraftverk på Kimitoön

Alla som är lite också emot Kimitoöns vindkraftplaner, gå och skriv på adressen som finns på linken nedan (kopiera adressen om den inte funktionerar). Värför vill man med våld göra vår unika skärgård till ett industri område? Sprid gärna ordet, ju fler vi är destu större chans har vi att påverka. Du kan skriva på adressen anonymt om du så vill.

www.adressit.com/ei_pilata_saaristoa_tuulivoimaloilla

Protest mot byggande av vindkraftverk på Kimitoön

Kimito kommun planerar bevilja byggnadslov för cirka 100 vindkraftverk på sex olika områden på Kimitoön. Mer än 30 av dem placeras på området Nordanå-Lövböle. Möllorna kommer att bli de högsta som byggts i Finland, ca. 200 m höga. De kommer att synas i stora delar av skärgården. Konsekvenserna av buller och reflexer är oförutsägbara och de kommer att förstöra både naturliv och boende i områdena. Vi anser att kommunen INTE bör tillåta byggandet av dessa vindkraftverk. Deras inverkan på miljön kommer att påverka miljön för kommande generationer och förstöra de värden som lockar folk till Kimitoön idag. Vi anser att alternativa energikällor, såsom biobränsle, solenergi och jordvärme, är mindre skadliga än industrialiserade vindkraftverk, som helt dominerar sin omgivning.

Mvh, Joachim von Flittner

Leave a Reply