Author Archive for: ‘gastskrivare’

Tilannekatsaus Kemiönsaaren tuulivoimaan

Kesän aikana tuulivoimatilanne on elänyt vaan ei edistynyt. Tuulivoiman paikallisia työllistävä vaikutus on kuitenkin konkretisoitunut hallintobyrokratian myötä. Kunnan virkamiehillä on valmisteltavana ja luottamushenkilöillä vastattavana kaksi hallinnollista asiaa: 1) Aluehallintoviraston pyyntö vastata Rambollin ja EFE:n tekemään hallintokanteluun Nordanå-Lövbölen rakennuslupien päätäntäprosessista. Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi oman vastauksensa kunnanhallitukselle 28.6. Kunta on pyytänyt AVI:lta lisäaikaa 8.9. asti ja kunnanhallitus käsittelee vastauksen todennäköisesti kokouksessaan …

Read More

Kemiönsaaren tuulivoimaloiden rakennusluvista

Kemiönsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta palautti uudelleen käsittelyyn 29 tuulivoimalan rakennuslupahakemukset 1.3.2016. Prosessin aikana on saatu lausunnot ja tehty seuraavat päätökset: * ELY-keskus 12.9.2014: ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä.” Kemiönsaaren tekninen lautakunta * 22.9.2014: ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä” Kemiönsaaren kunnanhallitus * 26.11.2014 ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä.” Kemiönsaaren kunnanvaltuusto * 9.12.2014 …

Read More

Politisk in blanco fullmakt i Kimitoöns kommun?

Kimitoöns bygg- och miljötillsynsnämnd handlägger idag slutliga bygglov för 29 turbiner för Nordanå-Lövböle området. Föredragande föreslår att byggnadsloven godkänns, trots att betydande och grundläggande brister föreligger. Bl.a. har Nordanå-Lövböle delgeneralplan inte ännu erhållit laga kraft. Egentliga Finlands Energi har inte heller i sin ansökan specifierat turbinmodellen, vilket innebär bl.a. att bullret inte överhuvudtaget är möjligt att uppskatta i detta skede. …

Read More

Olisi poliittista viisautta muuttaa marssin suuntaa

Kun kuulee Kemiönsaaren valtapuolueen Ghita Edmarkin ja Michael Oksasen viime päivien mielipiteitä Nordanå-Lövbölen tuulivoimahankkeesta, tulee mieleen tarina vuoden 1918 tapahtumien aattona. Eetu Salin, innokas sosialisti, vastusti väkivaltaa, mutta uskollisena aatteelle hän totesi lopulta: ”Kun minä olen enemmän kuin 25 vuotta työväen kanssa marssinut, kuinka voisin sen nyt jättää, kun se on tekemässä tyhmyyksiä.” Samanlaista marssia jatkavat Edmark ja Oksanen välittämättä …

Read More

Meidän kunnassamme ollaan avoimia

-Meillä kunnassa toteutetaan avointa, salailematonta politiikkaa. Siitä on olemassa oikein valtuuston päätös. -Ihan totta? Sehän on mainiota. Voitko kertoa esimerkin? -No, vaikkapa se, että kunnassa päätettiin kilometrin suojavyöhykkeestä asumuksen ja tuulivoimalan välille. Siitä kerrottiin peittelemättä ja avoimesti. -Oikein hyvä. Siis kilometri. -Sitten avoimuutta jatkettiin kun kerrottiin, ettei päätöstä voida panna täytäntöön, kun päättäjät olivatkin esteellisiä. -Todella avointa ja rehtiä tiedottamista. …

Read More

Valta kunnissa lipsuu yhä enemmän virkamiehille

Demokratian käsitteen mukaan valta yhteiskunnassa kuuluu sen jäsenille, kansalaisille. Että kansalaiset vaaleissa valitsevat edustajansa hoitamaan asioita ei merkitse sitä, että kansalaiset olisivat vaaleissa luopuneet tästä vallasta. Valta on edelleenkin kansalaisilla. Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa vaalien välilläkin on pyritty turvaamaan monin erilaisin säädöksin. Vapaus ilmaista mielipiteensä, oikeus tehdä aloitteita, oikeus vaikuttaa kansalaisjärjestöjen kautta ovat kaikki eräitä keinoja kansalaisille vaikuttaa. Monet poliittisen elämän …

Read More

Merikotkia tulee suojella myös Kemiönsaarella

Tuulivoimarakentamisen yhteydessä on puhuttu paljon niiden vaarasta linnuille, erityisesti merikotkille. Ensimmäinen merikotkan silpoutuminen mantereella voimalan lavoissa todettiin hiljattain Porin Peittoossa. Läntinen rannikko ja lounaissaaristo ovat merikotkan tärkeimpiä alueita. Maailman luonnon säätiön merikotkakartassa lounaissaaristo on kauttaaltaan esiintymistäplien kattama. Kartan otsikkona on ”Alueet, jotka eivät sovellu tuulivoimaloiden rakentamiseen merikotkan suojelun takia”. Vuonna 2013 laskettiin, että Suomessa elää noin 1500 metrikotkayksilöä, poikaslaskennassa löytyi …

Read More

Nordanå-Lövbölen kaava polkisi maanomistajien oikeuksia

Viisi suunnittelualueen maanomistajaa on viime viikkoina kirjoittanut Nordanå-Lövbölen tuulivoimakaavaa kritiikittömästi tukevia tekstejä Åbo Underrättelsissa. Tämä on luonnollista, alueen maanomistajille kun on luvassa lähes puolen miljoonan euron vuotuiset maanvuokratulot, 25 vuoden aikana yli kymmenen miljoonaa! Jos asiat kuulostavat liian hyvältä, ne yleensä myös ovat sitä. ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että Nordanå-Lövbölen kaava laajennetaan koskemaan koko sitä aluetta, jonne tuulivoimalan mallinnettu 35 …

Read More

Kunta vieroksuu syyttä omia asukkaitaan

Marraskuun 17. päivänä Helsingin Sanomissa oli tutkijatohtori Maija Faehnlen ja professori Harry Schulmanin teksti kuntalaisten osallistumisesta kunnan päätöksentekoon. Kun kirjoittajien huomiot koskevat läheisesti tämän blogin lukijoita, lainaan tuosta tekstistä eräitä kohtia. Jo heti alussa kirjoittajat toteavat: – Keskustelu on tarpeen, sillä kunnat hyödyntävät asukkaiden voimavaroja heikosti. Ja edelleen: -Usein asukkaiden aktiivisuus suuntautuu tekeillä olevien tai jo tehtyjen ratkaisujen muuttamiseen. -Asukkaat …

Read More

Miksi kunta ei torju vapaa-ajan asukkaiden syyllistämistä?

Ellei kysymyksessä olisi Nordanå-Lövbölen kaikkia asukkaita koskevista vakavista haitoista, tuulivoima-alueen kaavan II muistutukset olisi hupaisaa luettavaa. Ne kaavasta tehdyt muistutukset, joissa toivotetaan myllyt tervetulleiksi, on tehty valtaosin samalla monistuskoneella. Kieli on vain välillä vaihtunut. Kaavoittajan vastineita kunnan puolesta kirjoittaneille Rambollin kirjureille vastineitten teko noihin muistutuksiin on ollut helppoa. On tarvittu vain yksi lause, joka lienee ohjelmoitu valmiiksi: ”Muistutus merkitään tiedoksi.” …

Read More

Page 1 of 712345»...Last »