Author Archive for: ‘Janne’

Kunnan uusi avoimuus vs. luottamusmiehiltä suljetut tuulivoimakokoukset

Kemiönsaaren kunta järjestää viranomaiskokouksen 21.6. Nordanå-Lövbölen tuulivoimakaavan jatkosta. Kunnan puolelta kokoukseen osallistuvat kunnanarkkitehti Kirsti Virkki, tekninen johtaja Greger Lindholm sekä kunnanjohtaja Anneli Pahta. Muita kutsuttuja ovat esimerkiksi Varsinais-Suomen ELY-keskus, turvallisuusviranomaiset, puolustusvoimat, Fingrid JA EFE:n toimitusjohtaja Ansgar Hahn sekä kaavakonsultti Ramboll. Ilmoitin teknisen ltk:n ja tarkastuslautakunnan vastavalittuna jäsenenä ja varapuheenjohtajan ominaisuudessa torstaina 15.6. osalistuvani kokoukseen. Perusteluni olivat, että lautakuntien jäsenten osallistuminen …

Read More

Hylkäsikö Kemiönsaari juuri teollisen tuulivoiman?

Kemiönsaaren uudet valtuustoryhmät allekirjoittivat tänään yhteistyösopimuksen, jossa sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin. Tuulivoiman kannalta sopimus on mitä mielenkiintoisin. Gräsbölen ja Olofsgårdin avoin tuulivoimakaavoitus lopetetaan, eikä alueille tule voimaloita. Myöskään uusia tuulivoima-alueita ei kuntaan haluta. ”Vidare har man kommit överens om att vindkraftsplanerna i Gräsböle och Olofsgård skrotas och att kommunen inte vill veta av fler industriella vindparker på ön. – Alla andra …

Read More

Puolueeton asiantuntija-arvio: Nordanå-Lövbölen kaavan melumallinnus on väärin

Avoin kirje, lähetetty 26.3.2017 Jakelu: Greger Lindholm Anneli Pahta Kirsti Virkki Teknisen ltk:n puheenjohtaja ja jäsenet. Arvioinnin löydät tästä linkistä: Tuuli Kemiö päivitetty 27.3.2017 Tekninen ltk käsittelee Nordanå-Lövbölen kaavan kokouksessaan 27.3. Teetimme asiantuntijalausunnon kaavan melumallinnuksesta puolueettomalla ja kokeneella akustiikolla. Vesa Viljasella on vuosikymmenien kokemus melumallinnuksista ja melun mittaamisesta, hän on Suomen Tuulivoimayhdistyksen jäsen ja työskennellyt mm. tuulivoimaoperaattoreille. Raportti liitteenä. Viljanen …

Read More

EFE kävi kuntaa, ympäristöministeriötä ja tuulivoima-asetusta vastaan

Yle Åbolandin mukaan Egentliga Finlands Energi ja Ansgar Hahn ei aio noudattaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan kehotusta täydentää rakennuslupahakemustaan ja liittää melumallinnusta valitulla voimalatyypillä. Sen sijaan Ansgar Hahn antaa kunnalle kymmenen päivää aikaa ilmoittaa rakennuslupakäsittelyn jatkamisesta, muussa tapauksessa yhtiö tekee asiassa hallintokantelun. Kunnanjohtajan mielestä tämä on hyvä asia. Kemiönsaaren kunnanvaltuusto päätti Nordanå-Lövbölen kaavasta 9.12.2014. Kaavamääräyksessä todetaan mm. että  ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on …

Read More

Onko Yle erottamassa Kemiönsaaren kunnanhallitusta?

Yle Åboland on lähettänyt Kemiönsaaren kunnanvaltuutetuille kysymyksen: ”Tulisiko valtuuston erottaa kunnanhallitus?” Kysymys on hämmentävä, koska yksikään Kemiönsaaren kunnanvaltuutetuista ei tietääkseni ole tuollaista esittänyt, ainakaan julkisuudessa. RKP:han menetti tukijansa Keskustan kanssa ikioikeutetun paikkansa kunnanhallituksen enemmistönsä kunnanvaltuuston valinnoissa 3.2.2015. RKP:ssä ja kunnan virkamiehissä närää ovat herättäneet, kun erityisesti tuulivoimaäänestykset ovat sittemmin menneet kunnanjohtajan esityksiä vastaan usein äänin 5-4, sen sijaan että esitykset …

Read More

Kaavoitussopimukset täällä! Katso kuvat!

No kuvia ei ollut, mutta viime päivien kummallinen keskustelu kunnan maksuvastuista ei saa tukea solmituista kaavoitussopimuksista. RKP:n edustajien tulkinta siitä, että kunta joutuisi maksamaan jo toteutuneet kaavoituskulut takaisin operaattorille tai edes siitä, että kunta on maksuvelvollinen tulevissa kaavoituksissa, ei ilmene sopimuksista. Sopimuksissa esitetään, että jos alle 75% sopimuksen voimaloista toteutuu, kunta ja operaattori käyvät neuvotteluja siitä miten edetään. Tietenkin kunnan …

Read More

Kimitogate

Maksaako kunta operaattorin kaavoituskulut jos kunta ei kaavoita sovittua määrää tuulivoimaloita? Haastetaanko kunta päätöksestä oikeuteen? Missä kaavoitussopimus on? Kemiönsaaren tekninen lautakunta hyväksyi 27.4.2015  äänin 5-4 teknisen johtajan esityksen Gräsbölen tuulivoimakaavasta. Kaavaehdotuksessa on neljä voimalaa, vaikka kunnanvaltuusto on aikaisemmin palauttanut kaavan tekniselle lautakunnalle vaatimuksella 1,5 km:n suojarajoista. Tekla siis jätti noudattamatta valtuuston tekemää päätöstä, tosin se suositteli että valtuusto hylkää kaavan. …

Read More

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry:n lausunto YM:n tuulivoima-asetusluonnokseen

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Jätetty 15.12.2014. Viite: YM0002:01/2014 Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry on Kemiönsaaren kuntalaisten ja kesäasukkaiden muodostama yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan ihmisten ja luonnonsuojelun näkökulman huomioimiseksi paikallisessa tuulivoimasuunnittelussa. Pyydämme, että ympäristöministeriö huomioi seuraavat näkökohdat: Amplitudimodulaation huomioiminen asetuksessa Nykyinen epäselväksi koettu ohjeistus johtaa mielivaltaisiin tulkintoihin myös saman kunnan sisällä. …

Read More

Kuntalaisaloite tuulivoiman suojarajasta

Kemiönsaarella aloitettiin 14.10. nimienkerääminen kuntalaisaloitteeseen Gräsbölen 1500 metrin suojarajan ulottamisesta kaikkialle kuntaan. Aloitteessa vaaditaan, että kuntalaisia kohdellaan tasa-arvoisesti ja samat oikeudet ovat voimassa riippumatta siitä, missä kohtaa saarta kuntalainen asuu. Kunnanvaltuustohan perusteli Gräsbölessä rajaa kuntalaisten TERVEYDEN JA ASUMISVIIHTYVYYDEN TURVAAMISELLA. Gräsböleläisten suojaksi tehty päätös oli hyvä ja kannatettava. Muilla tuulivoiman suunnittelualueilla alle 1500 metrin etäisyydelle olisi jäämässä satoja kiinteistöjä. Löytyykö valtuutettua …

Read More

Tuulivoima ja kiinteistön arvot

Kemiönsaarella järjestettiin torstaina 11.9. tilaisuus, jossa arvioitiin tuulivoimalarakentamisen vaikutusta kiinteistöjen arvoon. Järjestäjänä oli kemiönsaarelainen Huom!-kiinteistövälittäjä, AKA-arvioija ja RKP:n kunnavaltuutettu Kristian Lindroos. Alustajina oli arvovaltaista väkeä, olivathan osallistujat Auktorisoidun kiinteistöarvioijat ry:n edustajia ja puhujana mm. professori Juhana Hiironen Aalto yliopiston maankäyttölaitokselta. Jo ennen tilaisuutta saimme lukea Hiirosen arvion Yle Åbolandilta: ”Vindkraftverk påverkar fastighetspriser – men bara tillfälligt” (Yle muutti otsikon tilaisuuden …

Read More

Page 1 of 41234»