Bekanta dig med vindkraft

Kimitoöns vindkraftsplaner har börjat intressera oss kommuninvånare. Bra så, saken har ju planerats redan i ett par-tre års tid. Planer finns att läsa på nätet, bl.a. på kommunens hemsidor men innehållet blir lätt oklart om man inte har tid att grundligt sätta sig in i saken. Kommunen förhåller sig positiv till vindkraft, kommunens planläggningskonsult Ramboll säger sig stöda vindkraft, utredningarna baserar sig på investerarnas arbete osv. Kan kommuninvånaren lita på att informationen är objektiv då de som är verksamma i saken alla är för vindkraften?

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf:s mål är att söka fram offentlig information också om vindkraftens negativa sidor. Kommunens påståenden om betydande fastighetsskatter, arbetstillfällen och en positiv image är än så länge ogrundat. Som förening tar vi inte ställning till utbyggnaden av vindkraft på allmän nivå, men vi utreder planernas inverkan på kommunen, befolkningen och vår skärgårdsmiljö. Tillika strävar vi till att befrämja att kommuninvånarnas önskemål och åsikter beaktas allt mera vid besluten.

Sista ordet ligger hos demokratiskt valda kommunfullmäktige. Vi hoppas att kommuninvånarnas åsikter tas i beaktande och att det slutliga beslutet, är det sen för eller emot, baserar sig på mångsidiga och rätta fakta.

Janne Salonen