Blogg/nyheter

 • Planen för Nordanå-Lövböle skulle trampa på markägarnas rättigheter

  Fem markägare från ifrågavarande planområde har de senaste veckorna skrivit flera kritiklösa vindkraftspositiva insändare på ÅU. Det är förståeligt, områdets markägare står inför en årlig arrendeinkomst på nästan en halv miljon euro, sammanlagt över en 25 års period uppgår arrendeinkomsten till över 10 miljoner! Om …

  Read More

 • Fullmäktige upp till bevis

  Det är fullständigt logiskt och klart, att den som påstår att ett vindkraftverk inte har någon negativ påverkan på någonting, bör kunna bevisa detta för städernas och kommunernas fullmäktige. Dessa beslutsorgan måste ha full information om både för- och nackdelar för att kunna fatta rätt …

  Read More

 • För fullmäktige att beakta, med tanke på framtidens invånare?

  Visste du t. ex. att … Hönor värper ägg utan gula, mängder av minkar får missfall, föl föds med missformade leder, kalvar utan ögon och svans, kycklingar utan näbb och ögon, i närheten av vindkraftverk. Det finns en mängd rapporter om missbildningar och missfoster bland …

  Read More

 • Kommunen ville inte träffa vindkraftskritiker

  Strax före valborg rapporterade ÅU om vilka intryck Kimitoöns kommuns delegation fick från en nyligen gjord resa till Gotland. Meningen med resan var att bekanta sig med förnybar energi, bl.a. Vindkraft. Gotland är ju något av ett skyltfönster för Sveriges vindkraft så där finns säkert …

  Read More

 • Pro Kimitoön årsmöte 1.4.2014

  INBJUDAN TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 1.4. KL 18. HOTELL GALAXY, Arkadiavägen 11. Kimito. Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf:s stadgeenliga årsmöte. På agendan stadgeenliga ärenden: bokslut, verksamhetsgranskarens utlåtande och beslut av ansvarsfrihet för styrelsen. Årsrapport och handlingsplan. Beslut av sammansättning av styrelse och ordförande och fastslagning …

  Read More

 • Isrisk vid vindkraftverk

  Is, som lossnar från rotorbladen på c 200 m höga vindkraftverk, kan flyga t o m 800 m. Alla kan tänka sig vad isstycken, som kommer flygande med drygt 200 km/h, kan ställa till med. På Kimitoön planeras ”möllor” 650 m från bosättning, utan säkerhetszon …

  Read More

 • Vindkraft – Finlands räddning eller ett stort misstag

    Enligt vindkraftverksföretagen och de konsulter de anställt är vindkraft synnerligen tyst, luktfri, smaklös, osynlig och ohörbar samt en energiform som inte har någon inverkan på människor, djur, fåglar eller växter. I konsultrapporterna beskrivs detta såhär: ”man anser att inverkan inte har större försvagande inverkan …

  Read More

 • Möteskultur II

  De till Kimitoön planerade vindkraftverken kom åter i nyheterna då ön:s tekniska nämnd satte Gräsböles vindkraftplan till påseende i början av oktober. Nämndens ordförande Daniel Wilson berättade då i ÅU så här: “…sätts nu till påseende 30 dagar och behandlas sedan på nytt i tekniska …

  Read More

 • Dags för politiker och tjänstemän att vakna

  I Finland råder en enorm vindkraftsbom. Detta beror på inmatningstariffstödet som staten garanterar åt vindkraftsbolagen. En enorm morot och tillägg i elpriset. I kommunerna är man oftast mycket positiva till vindkraften eftersom man tror att de ska komma med kapital till kommunen genom fastighetsskatt och …

  Read More

 • Gräsböles plan bör förkastas

  Bullerutredningen som står för grund för Gräsböles vindkraftsplan är fullständigt felaktig. Om man framskred enligt den skulle risken för invånarnas utsättande för vindkraftsbuller vara stor. Kommunen underrättades om saken måndagen den 4.11 och på torsdagen meddelades det att planen inte nu framskrider utan kommunen väntar …

  Read More

Page 1 of 41234»