Blogi/uutiset

Kimitogate

Maksaako kunta operaattorin kaavoituskulut jos kunta ei kaavoita sovittua määrää tuulivoimaloita? Haastetaanko kunta päätöksestä oikeuteen? Missä kaavoitussopimus on? Kemiönsaaren tekninen lautakunta hyväksyi 27.4.2015  äänin 5-4 teknisen johtajan esityksen Gräsbölen tuulivoimakaavasta. Kaavaehdotuksessa on neljä voimalaa, vaikka kunnanvaltuusto on aikaisemmin palauttanut kaavan tekniselle lautakunnalle vaatimuksella 1,5 km:n suojarajoista. Tekla siis jätti noudattamatta valtuuston tekemää päätöstä, tosin se suositteli että valtuusto hylkää kaavan. …

Read More

Meidän kunnassamme ollaan avoimia

-Meillä kunnassa toteutetaan avointa, salailematonta politiikkaa. Siitä on olemassa oikein valtuuston päätös. -Ihan totta? Sehän on mainiota. Voitko kertoa esimerkin? -No, vaikkapa se, että kunnassa päätettiin kilometrin suojavyöhykkeestä asumuksen ja tuulivoimalan välille. Siitä kerrottiin peittelemättä ja avoimesti. -Oikein hyvä. Siis kilometri. -Sitten avoimuutta jatkettiin kun kerrottiin, ettei päätöstä voida panna täytäntöön, kun päättäjät olivatkin esteellisiä. -Todella avointa ja rehtiä tiedottamista. …

Read More

Valta kunnissa lipsuu yhä enemmän virkamiehille

Demokratian käsitteen mukaan valta yhteiskunnassa kuuluu sen jäsenille, kansalaisille. Että kansalaiset vaaleissa valitsevat edustajansa hoitamaan asioita ei merkitse sitä, että kansalaiset olisivat vaaleissa luopuneet tästä vallasta. Valta on edelleenkin kansalaisilla. Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa vaalien välilläkin on pyritty turvaamaan monin erilaisin säädöksin. Vapaus ilmaista mielipiteensä, oikeus tehdä aloitteita, oikeus vaikuttaa kansalaisjärjestöjen kautta ovat kaikki eräitä keinoja kansalaisille vaikuttaa. Monet poliittisen elämän …

Read More

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry:n lausunto YM:n tuulivoima-asetusluonnokseen

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Jätetty 15.12.2014. Viite: YM0002:01/2014 Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry on Kemiönsaaren kuntalaisten ja kesäasukkaiden muodostama yhdistys, joka pyrkii vaikuttamaan ihmisten ja luonnonsuojelun näkökulman huomioimiseksi paikallisessa tuulivoimasuunnittelussa. Pyydämme, että ympäristöministeriö huomioi seuraavat näkökohdat: Amplitudimodulaation huomioiminen asetuksessa Nykyinen epäselväksi koettu ohjeistus johtaa mielivaltaisiin tulkintoihin myös saman kunnan sisällä. …

Read More

Merikotkia tulee suojella myös Kemiönsaarella

Tuulivoimarakentamisen yhteydessä on puhuttu paljon niiden vaarasta linnuille, erityisesti merikotkille. Ensimmäinen merikotkan silpoutuminen mantereella voimalan lavoissa todettiin hiljattain Porin Peittoossa. Läntinen rannikko ja lounaissaaristo ovat merikotkan tärkeimpiä alueita. Maailman luonnon säätiön merikotkakartassa lounaissaaristo on kauttaaltaan esiintymistäplien kattama. Kartan otsikkona on ”Alueet, jotka eivät sovellu tuulivoimaloiden rakentamiseen merikotkan suojelun takia”. Vuonna 2013 laskettiin, että Suomessa elää noin 1500 metrikotkayksilöä, poikaslaskennassa löytyi …

Read More

Nordanå-Lövbölen kaava polkisi maanomistajien oikeuksia

Viisi suunnittelualueen maanomistajaa on viime viikkoina kirjoittanut Nordanå-Lövbölen tuulivoimakaavaa kritiikittömästi tukevia tekstejä Åbo Underrättelsissa. Tämä on luonnollista, alueen maanomistajille kun on luvassa lähes puolen miljoonan euron vuotuiset maanvuokratulot, 25 vuoden aikana yli kymmenen miljoonaa! Jos asiat kuulostavat liian hyvältä, ne yleensä myös ovat sitä. ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että Nordanå-Lövbölen kaava laajennetaan koskemaan koko sitä aluetta, jonne tuulivoimalan mallinnettu 35 …

Read More

Kunta vieroksuu syyttä omia asukkaitaan

Marraskuun 17. päivänä Helsingin Sanomissa oli tutkijatohtori Maija Faehnlen ja professori Harry Schulmanin teksti kuntalaisten osallistumisesta kunnan päätöksentekoon. Kun kirjoittajien huomiot koskevat läheisesti tämän blogin lukijoita, lainaan tuosta tekstistä eräitä kohtia. Jo heti alussa kirjoittajat toteavat: – Keskustelu on tarpeen, sillä kunnat hyödyntävät asukkaiden voimavaroja heikosti. Ja edelleen: -Usein asukkaiden aktiivisuus suuntautuu tekeillä olevien tai jo tehtyjen ratkaisujen muuttamiseen. -Asukkaat …

Read More

Miksi kunta ei torju vapaa-ajan asukkaiden syyllistämistä?

Ellei kysymyksessä olisi Nordanå-Lövbölen kaikkia asukkaita koskevista vakavista haitoista, tuulivoima-alueen kaavan II muistutukset olisi hupaisaa luettavaa. Ne kaavasta tehdyt muistutukset, joissa toivotetaan myllyt tervetulleiksi, on tehty valtaosin samalla monistuskoneella. Kieli on vain välillä vaihtunut. Kaavoittajan vastineita kunnan puolesta kirjoittaneille Rambollin kirjureille vastineitten teko noihin muistutuksiin on ollut helppoa. On tarvittu vain yksi lause, joka lienee ohjelmoitu valmiiksi: ”Muistutus merkitään tiedoksi.” …

Read More

Terveyden suoja

http://yle.fi/uutiset/ministerio_tuulivoimaloiden_melulle_ei_pida_antaa_erityiskohtelua/7635675 STM haluaa selvästikin pitää huolta kansalaisten terveydestä. Käytännössä tämä merkitsee, että turhia tuntemattomia riskejä ei saa ottaa. Tuulivoimaloista ehkä saatavat verotulot kunta on nopeasti kuluttanut lisääntyneessä terveydenhoidon tarpeessa, mikäli pahimmat skenaariot päästetään Kemiönsaarella toteutumaan. Pitää toivoa viisautta kaikille päätöksentekijöille. Ja kaavojen laatijoille todellista välittämistä kaikkien terveydestä. Jouko Jokinen

Read More

LAUSUNTO OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMA-ALUEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA / MISSKÄRR

Yhteysviranomaisen lausunto Olofsgårdin arviointiselostuksesta oli monilta osin kannustavaa luettavaa. Kansalaisten mielipiteitä oli osittain huomioitu samoin esim. Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaoston sekä Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen. Esitetyillä luontoarvoilla oli merkitystä ja hankealueelle sijoitettavat tuulivoimalat rajoitettiin 4-5:een.(sivu36/62). Yksi asia raportissa oli kuitenkin hyvin huolestuttavaa. Useassa esitetyssä mielipiteessä pyydettiin Misskärrin tuulivoimahankkeen arviointia samanaikaisesti Olofsgårdin hankkeen kanssa, koska hankealueet sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan ja yhteisvaikutukset Galtarbyvikenin …

Read More

Page 2 of 11«12345»10...Last »