Category Archive for: ‘Okategoriserad’

För fullmäktige att beakta, med tanke på framtidens invånare?

Visste du t. ex. att … Hönor värper ägg utan gula, mängder av minkar får missfall, föl föds med missformade leder, kalvar utan ögon och svans, kycklingar utan näbb och ögon, i närheten av vindkraftverk. Det finns en mängd rapporter om missbildningar och missfoster bland tamdjur som hållits i närheten av vindkraftsområden. Bundna eller inhägnade tamdjur kan inte fly. En …

Read More

Kommunen ville inte träffa vindkraftskritiker

Strax före valborg rapporterade ÅU om vilka intryck Kimitoöns kommuns delegation fick från en nyligen gjord resa till Gotland. Meningen med resan var att bekanta sig med förnybar energi, bl.a. Vindkraft. Gotland är ju något av ett skyltfönster för Sveriges vindkraft så där finns säkert erfarenheter som vore till gagn och nytta för Kimitoöns invånare. I Gotland finns nu 170 …

Read More

Pro Kimitoön årsmöte 1.4.2014

INBJUDAN TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 1.4. KL 18. HOTELL GALAXY, Arkadiavägen 11. Kimito. Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf:s stadgeenliga årsmöte. På agendan stadgeenliga ärenden: bokslut, verksamhetsgranskarens utlåtande och beslut av ansvarsfrihet för styrelsen. Årsrapport och handlingsplan. Beslut av sammansättning av styrelse och ordförande och fastslagning av årsavgift för år 2014. En överblick av ön:s vindkraftsplaner och grupparbeten. Middag till självkostnadspris. …

Read More

Isrisk vid vindkraftverk

Is, som lossnar från rotorbladen på c 200 m höga vindkraftverk, kan flyga t o m 800 m. Alla kan tänka sig vad isstycken, som kommer flygande med drygt 200 km/h, kan ställa till med. På Kimitoön planeras “möllor” 650 m från bosättning, utan säkerhetszon som skulle beakta risken med isstycken. Vindkraftsbolagen, deras konsulter och psoitivt inställda kommunpolitiker brukar tona …

Read More

Vindkraft – Finlands räddning eller ett stort misstag

  Enligt vindkraftverksföretagen och de konsulter de anställt är vindkraft synnerligen tyst, luktfri, smaklös, osynlig och ohörbar samt en energiform som inte har någon inverkan på människor, djur, fåglar eller växter. I konsultrapporterna beskrivs detta såhär: “man anser att inverkan inte har större försvagande inverkan än obetydlig”. Om detta är sant, varför har medborgare, som i början förhöll sig positivt, …

Read More

Möteskultur II

De till Kimitoön planerade vindkraftverken kom åter i nyheterna då ön:s tekniska nämnd satte Gräsböles vindkraftplan till påseende i början av oktober. Nämndens ordförande Daniel Wilson berättade då i ÅU så här: “…sätts nu till påseende 30 dagar och behandlas sedan på nytt i tekniska nämnden….” Trettio dagar uppfylldes den 13 november. Genast dårpåföljande dag berättar såväl YLE som ÅU …

Read More

Dags för politiker och tjänstemän att vakna

I Finland råder en enorm vindkraftsbom. Detta beror på inmatningstariffstödet som staten garanterar åt vindkraftsbolagen. En enorm morot och tillägg i elpriset. I kommunerna är man oftast mycket positiva till vindkraften eftersom man tror att de ska komma med kapital till kommunen genom fastighetsskatt och framtida arbetsplatser. Man känner inte till de negativa effekterna eller också blundar man för dem. …

Read More

Gräsböles plan bör förkastas

Bullerutredningen som står för grund för Gräsböles vindkraftsplan är fullständigt felaktig. Om man framskred enligt den skulle risken för invånarnas utsättande för vindkraftsbuller vara stor. Kommunen underrättades om saken måndagen den 4.11 och på torsdagen meddelades det att planen inte nu framskrider utan kommunen väntar på tilläggsinformation från miljöministeriet. Gräsböles bullermodellering gjordes om i september 2013. Då berättades det att …

Read More

Föreningens anmärkning till Gräsböles planförslag

Delgeneralplanen för uppbyggnad av vindkraft i Gräsböle är utsatt till påseende och anmärkningstiden går ut onsdagen den 13 november. Föreningen kommer att lämna in en anmärkning till planen (på finska): PKKP_kaavahuomautus_JS Gräsböle utgör ett prejudikat med vilket alla eventuella andra kraftverksplaner kommer att jämföras. Om det i Gräsböle blir möjligt att bygga kraftverk på det föreslagna avståndet 650 meter från …

Read More

“Möteskultur”

“Möteskultur” i Kimitoöns kommun Om Kimitoöns fullmäktiges möte i oktober har det blivit diskussion, som har gett vanligt folk bilden – att en kommunal tjänsteman har använt en större summa pengar fast det inte fanns anslag i budgeten – nu behövdes fullmäktiges välsignelse (och pengar) – en av de förtroendemän som invånarna valt föreslog en varning åt tjänstemannen – denna …

Read More

Page 1 of 3123»