Category Archive for: ‘Okategoriserad’

Ordet är fritt!

Bloggen på våra sidor är nu öppen för alla som vill blogga och skriva. Vi uppmuntrar till livlig diskussion on vindkraftsfrågor, åsikter och fakta för och emot. Sidorna har som mest haft upp till 1.000 besökare per vecka så detta är en bra kanal för att få fram dina synpunkter till kommuninvånarna och folk intresserade av vindkraft. Du kan skriva …

Read More

Anmälningar till sommarträffen 29.6 pågår

Du minns väl att vår medlemsträff ordnas den 29.6 Anmälningstid före utgången av maj månad. Noggrannare uppgifter finns i själva inbjudan som har sänts till alla medlemmar. Om du är medlem och inte har fått inbjudan, ta kontakt via kontaktformuläret. Medlemsträffen erbjuder aktuell information och trevlig samvaro. Välkommen!

Read More

Vilseleds beslutsfattarna i fråga om fastighetsskatten?

  Företaget Saba Wind, som planerar vindkraftverk till Kimitoön, uppger i sin demonstrationsvideo att ett vindkraftverk genererar en fastighetsskatteintäkt som uppgår till 15 000 – 30 000 euro/ år. Kommunen talade tidigare om ”betydande fastighetsskatteintäkter”. Påståendet raderades dock senare från kommunens web-sidor då man i olika diskussioner började ifrågasätta riktigheten i uppgiften. Enligt beräkningar utförda av Pro Kimitoön rf uppgår fastighetsskatteintäkterna första …

Read More

Planförslaget för Gräsböle vindkraftsdelgeneralplan är till påseende under tiden 7.3 – 18.4.2013.

Planerna finns till påseende i kommunkansliet i Kimito samt på kommunens webbsidor www.kimitoon.fi/bygga-och-bo/byggande_planering/ideskisser/generalplaner/#vindkraft_grasbole. Eventuella skriftliga anmärkningar lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, Vretavägen 19, 25700 KIMITO eller per mail till jill.karlsson(at)kimitoon.fi .

Read More

Wrethalla:s vindkraftskvälls presentationer nu på nätet

De föredrag som hölls under vindkraftskvällen i Wrethalla för någon tid sen kan man nu läsa på kommunens hemsida, för vilket arrangörerna ska ha tack. De beslutsfattare som inte kunde närvara läser förhoppningsvis också igenom föredragen. De innehåller rikligt med information som kan utgöra grund för ett ansvarsfullt beslutsfattande. Man lägger särskilt märke till VTT:s opartiska forskares, Denis Siponens framförande om vindkraftverkens …

Read More

Utsattes kommunen för påtryckningar från Finska vindkraftföreningen rf för att slopa skyddsgränserna?

Kimitoöns tekniska nämnd fattade den 1.11.2011 ett beslut enligt vilket säkerhetsavståndet från ett vindkraftverk till närmaste bostadsfastighet skulle vara en kilometer. Den 7.11 skickade Finska vindkraftföreningen rf (Suomen Tuulivoimayhdistys ry) ett brev till kommunfullmäktige. I brevet uttrycker föreningen sitt missnöje med beslutet och tekniska nämnden beslöt att inte verkställa sitt beslut. Som grund anges ”oklara förhållanden gällande jäv”. Efter tekniska …

Read More

I samma eller olika båt, Kimitoöbor?

När vindkraftsinvesteraren kommer till byn splittras gemenskapen. Detta syns och har dokumenterats överallt i världen. Vindkraften är en miljardbusiness som vissa har nytta av, andra står tysta vid sidan om och vissa är kritiska eller tar till talesättet “inte på min bakgård”. Hur som helst så uppstår olika läger. Under vindkraftskvällen som kommunen ordnade svängdes ryggarna till och mottagandet var …

Read More

Page 3 of 3«123