Category Archive for: ‘Uncategorized @fi’

Kunnan uusi avoimuus vs. luottamusmiehiltä suljetut tuulivoimakokoukset

Kemiönsaaren kunta järjestää viranomaiskokouksen 21.6. Nordanå-Lövbölen tuulivoimakaavan jatkosta. Kunnan puolelta kokoukseen osallistuvat kunnanarkkitehti Kirsti Virkki, tekninen johtaja Greger Lindholm sekä kunnanjohtaja Anneli Pahta. Muita kutsuttuja ovat esimerkiksi Varsinais-Suomen ELY-keskus, turvallisuusviranomaiset, puolustusvoimat, Fingrid JA EFE:n toimitusjohtaja Ansgar Hahn sekä kaavakonsultti Ramboll. Ilmoitin teknisen ltk:n ja tarkastuslautakunnan vastavalittuna jäsenenä ja varapuheenjohtajan ominaisuudessa torstaina 15.6. osalistuvani kokoukseen. Perusteluni olivat, että lautakuntien jäsenten osallistuminen …

Read More

Hylkäsikö Kemiönsaari juuri teollisen tuulivoiman?

Kemiönsaaren uudet valtuustoryhmät allekirjoittivat tänään yhteistyösopimuksen, jossa sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin. Tuulivoiman kannalta sopimus on mitä mielenkiintoisin. Gräsbölen ja Olofsgårdin avoin tuulivoimakaavoitus lopetetaan, eikä alueille tule voimaloita. Myöskään uusia tuulivoima-alueita ei kuntaan haluta. ”Vidare har man kommit överens om att vindkraftsplanerna i Gräsböle och Olofsgård skrotas och att kommunen inte vill veta av fler industriella vindparker på ön. – Alla andra …

Read More

Puolueeton asiantuntija-arvio: Nordanå-Lövbölen kaavan melumallinnus on väärin

Avoin kirje, lähetetty 26.3.2017 Jakelu: Greger Lindholm Anneli Pahta Kirsti Virkki Teknisen ltk:n puheenjohtaja ja jäsenet. Arvioinnin löydät tästä linkistä: Tuuli Kemiö päivitetty 27.3.2017 Tekninen ltk käsittelee Nordanå-Lövbölen kaavan kokouksessaan 27.3. Teetimme asiantuntijalausunnon kaavan melumallinnuksesta puolueettomalla ja kokeneella akustiikolla. Vesa Viljasella on vuosikymmenien kokemus melumallinnuksista ja melun mittaamisesta, hän on Suomen Tuulivoimayhdistyksen jäsen ja työskennellyt mm. tuulivoimaoperaattoreille. Raportti liitteenä. Viljanen …

Read More

Tilannekatsaus Kemiönsaaren tuulivoimaan

Kesän aikana tuulivoimatilanne on elänyt vaan ei edistynyt. Tuulivoiman paikallisia työllistävä vaikutus on kuitenkin konkretisoitunut hallintobyrokratian myötä. Kunnan virkamiehillä on valmisteltavana ja luottamushenkilöillä vastattavana kaksi hallinnollista asiaa: 1) Aluehallintoviraston pyyntö vastata Rambollin ja EFE:n tekemään hallintokanteluun Nordanå-Lövbölen rakennuslupien päätäntäprosessista. Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi oman vastauksensa kunnanhallitukselle 28.6. Kunta on pyytänyt AVI:lta lisäaikaa 8.9. asti ja kunnanhallitus käsittelee vastauksen todennäköisesti kokouksessaan …

Read More

EFE kävi kuntaa, ympäristöministeriötä ja tuulivoima-asetusta vastaan

Yle Åbolandin mukaan Egentliga Finlands Energi ja Ansgar Hahn ei aio noudattaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan kehotusta täydentää rakennuslupahakemustaan ja liittää melumallinnusta valitulla voimalatyypillä. Sen sijaan Ansgar Hahn antaa kunnalle kymmenen päivää aikaa ilmoittaa rakennuslupakäsittelyn jatkamisesta, muussa tapauksessa yhtiö tekee asiassa hallintokantelun. Kunnanjohtajan mielestä tämä on hyvä asia. Kemiönsaaren kunnanvaltuusto päätti Nordanå-Lövbölen kaavasta 9.12.2014. Kaavamääräyksessä todetaan mm. että  ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on …

Read More

Kemiönsaaren tuulivoimaloiden rakennusluvista

Kemiönsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta palautti uudelleen käsittelyyn 29 tuulivoimalan rakennuslupahakemukset 1.3.2016. Prosessin aikana on saatu lausunnot ja tehty seuraavat päätökset: * ELY-keskus 12.9.2014: ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä.” Kemiönsaaren tekninen lautakunta * 22.9.2014: ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä” Kemiönsaaren kunnanhallitus * 26.11.2014 ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä.” Kemiönsaaren kunnanvaltuusto * 9.12.2014 …

Read More

Politisk in blanco fullmakt i Kimitoöns kommun?

Kimitoöns bygg- och miljötillsynsnämnd handlägger idag slutliga bygglov för 29 turbiner för Nordanå-Lövböle området. Föredragande föreslår att byggnadsloven godkänns, trots att betydande och grundläggande brister föreligger. Bl.a. har Nordanå-Lövböle delgeneralplan inte ännu erhållit laga kraft. Egentliga Finlands Energi har inte heller i sin ansökan specifierat turbinmodellen, vilket innebär bl.a. att bullret inte överhuvudtaget är möjligt att uppskatta i detta skede. …

Read More

Olisi poliittista viisautta muuttaa marssin suuntaa

Kun kuulee Kemiönsaaren valtapuolueen Ghita Edmarkin ja Michael Oksasen viime päivien mielipiteitä Nordanå-Lövbölen tuulivoimahankkeesta, tulee mieleen tarina vuoden 1918 tapahtumien aattona. Eetu Salin, innokas sosialisti, vastusti väkivaltaa, mutta uskollisena aatteelle hän totesi lopulta: ”Kun minä olen enemmän kuin 25 vuotta työväen kanssa marssinut, kuinka voisin sen nyt jättää, kun se on tekemässä tyhmyyksiä.” Samanlaista marssia jatkavat Edmark ja Oksanen välittämättä …

Read More

Onko Yle erottamassa Kemiönsaaren kunnanhallitusta?

Yle Åboland on lähettänyt Kemiönsaaren kunnanvaltuutetuille kysymyksen: ”Tulisiko valtuuston erottaa kunnanhallitus?” Kysymys on hämmentävä, koska yksikään Kemiönsaaren kunnanvaltuutetuista ei tietääkseni ole tuollaista esittänyt, ainakaan julkisuudessa. RKP:han menetti tukijansa Keskustan kanssa ikioikeutetun paikkansa kunnanhallituksen enemmistönsä kunnanvaltuuston valinnoissa 3.2.2015. RKP:ssä ja kunnan virkamiehissä närää ovat herättäneet, kun erityisesti tuulivoimaäänestykset ovat sittemmin menneet kunnanjohtajan esityksiä vastaan usein äänin 5-4, sen sijaan että esitykset …

Read More

Kaavoitussopimukset täällä! Katso kuvat!

No kuvia ei ollut, mutta viime päivien kummallinen keskustelu kunnan maksuvastuista ei saa tukea solmituista kaavoitussopimuksista. RKP:n edustajien tulkinta siitä, että kunta joutuisi maksamaan jo toteutuneet kaavoituskulut takaisin operaattorille tai edes siitä, että kunta on maksuvelvollinen tulevissa kaavoituksissa, ei ilmene sopimuksista. Sopimuksissa esitetään, että jos alle 75% sopimuksen voimaloista toteutuu, kunta ja operaattori käyvät neuvotteluja siitä miten edetään. Tietenkin kunnan …

Read More

Page 1 of 1012345»...Last »