Dags för politiker och tjänstemän att vakna

I Finland råder en enorm vindkraftsbom. Detta beror på inmatningstariffstödet som staten garanterar åt vindkraftsbolagen. En enorm morot och tillägg i elpriset. I kommunerna är man oftast mycket positiva till vindkraften eftersom man tror att de ska komma med kapital till kommunen genom fastighetsskatt och framtida arbetsplatser. Man känner inte till de negativa effekterna eller också blundar man för dem.

Själv bor jag en dryg kilometer från ett vindkraftverk. Under planeringsskedet var jag rätt neutral till det hela. Efter att vindkraften byggts och den börjat snurra har min attityd till vindkraft blivit alltmer negativ p.g.a. det ljudproblem som vindkraften förorsakar. Jag kan kort beskriva det hela som en katastrof för vår familj. Oljudet hörs inomhus. När jag ser på tv, läser en bok eller sitter framför spisen så hörs ljudet från vindkraftverket tydligt i vårt hem. När jag spelar boll med barnen på gården blir jag irriterad p.g.a. oljudet. Det allra värsta är dock nätterna. Allt annat ljud försvinner men inte vindkraftsljudet. Ljudet gör att jag ibland har svårt att sova.

I planeringsskedet framkom det ingenstans att ljudet kan höras i människors hem. Varför! Jo, det vill vindkraftsbolagen inte berätta eftersom folk aldrig skulle acceptera det. Efteråt är det dock mycket svårt för en enskild människa att göra nåt åt saken.

Fastighetsskatten som kommunerna får från vindkraften är mycket låg i jämförelse med den skada bolagen orsakar. Om redan en familj flyttar från kommunen p.g.a. oljudet från vindkraften så går kommunens netto antagligen på minus. Kvar finns dock oljudet för dem som inte flyttar.

Det är hög tid för de kommunala beslutsfattarna att vakna. Om man absolut vill ha vindkraft så skall de inte byggas för nära bebyggelse. Turbinerna som byggs i dag är mycket höga och ljudet far långa vägar. Social och hälsovårsministeriet har talat om skyddsgränser på 2 km. Det är nog absolut minimum.

(Skrivelsen publiceras undantagsvis anonymt.)

Leave a Reply