“Det är som en betongkvarn skulle gå på gårdsplanen hela tiden”

Ajankohtainen Kakkonen http://areena.yle.fi/tv/1914203/?start=06m53s behandlade idag vindkraften. I inserten av reporter Jari Hakkarainen intervjuades invånare i Hamina vilka led av ljuden från vindkraftverk. “Det är som en betongkvarn skulle gå på gårdsplanen hela tiden”, “mullrar på oavbrutet”, “sömnsvårigheter”, ”man bara lider av det” var uttryck som användes.

Haminas miljöchef Tapio Glunoff klagade på hur saken i “detta skede är efterklokhet” och stadens hälsoinspektör berättade hur “1 kilometers avstånd till bostäder är för lite”.

Problemen som invånarna i Hamina upplever försöker förklaras med fel i Hyundai:s vindturbiner, fast amplitudmodulerat ljud och basljud är vindkraftverkens egenskap, inte undantag. I Teknologi-industrins och Finlands vindkraftsförenings seminarium tidigare förekom oro om hur Haminas “problem” inverkar på branschens bild utåt. Oron berörde inte invånarna som drabbats.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry har utrett 51 olika vindkraftsprojekts bullerbedömningar. Inte i ett enda fall har man beaktat miljöministeriets direktiv om bullergränser fast vindkraftsverkarna påstår sig följa alla regler. Vindkraftsbyggarna vill ha industrianläggningarna möjligast nära bebyggelse för att det är billigast att bygga där och vinsterna på så vis maximeras. Vägar och strömlinjer är ju redan gjorda.

Taaleritehdas’ vindkraftschef Taamir Fareed ertappades i programmet av en direkt lögn. Fareed: “EU tvingar oss att år 2020 ha byggt vindkraft för 2500 MW”. I verkligheten är det så att under Fareed:s svärfar:s Mauri Pekkarinen:s ministerperiod beslöts det om stöd för 2500 MW. EU tar inte ställning till om det är fråga om vindkraft eller inte. Tack vare vindtarifferna har Taamir Fareed:s arbetsgivare Taaleritehdas samlat 190 miljoner euro från inhemska och utländska investerare till vindkraftsinvesteringar.

Det är fråga om ca 200 miljoner euros årlig överflyttning av pengar från skattebetalarna till vindkraftsinvesterarna. Lidande blir de tiotusentals finländare som hamnar i närheten av dessa vindkraftverk.

Janne Salonen

Leave a Reply