”Ei merkittävää haittaa”

http://www.suomenmaa.fi/etusivu/tuulivoimalan_melu_vei_raahelaisperheen_y%C3%B6unet_7076208.html

Lainaus linkin tekstistä: ”Perheen kouluikäiset lapset kärsivät öisestä melusta ja unettomat yöt haittasivat koulunkäyntiä. Lähin tuulivoimala sijaitsee puolentoista kilometrin päässä Keräsen omakotitalosta.”

Meillä on kaksi alakouluikäistä lasta. Gräsböleen suunnitelluista neljästä tuulivoimalasta lähin tulisi sijaitsemaan kilometrin päästä kodistamme.

Kemiönsaaren kunnan sivuilla lukee: ”Kemiönsaari haluaa muutaman vuoden sisällä olla Suomen lapsiystävällisin kunta – Lasten Saari.”

Tällä tavallako siihen pyritään? Suunnittelemalla teollisuusalueita ympäri saarta liian lähelle asutusta? Luetuttamalla ihmisillä sivutolkulla ympäripyöreitä kaavaselostuksia ja vastaamalla ala-arvoisesti ja vähättelevästi ihmisten muistutuksiin. Osayleiskaavan laatinut Ramboll oy Finland laatii myös vastineet, mutta kunta on se joka hyväksyy ne ja lähettää eteenpäin. Onko kukaan näistä asioista päättävä lukenut yhtään vastinetta? Ne on kaikki laadittu copy paste -menetelmällä. Pari vuotta on kulunut ja satoja tunteja on uhrattu selostusten lukemiseen ja muistutusten tekemiseen. Kyllä ovat lapset kiittäneet, kun äiti on yötäpäivää joutunut istumaan koneella huolestuneena ja vihaisena yrittäen pelastaa mitä pelastettavissa on. Tilanne on valitettavasti ahdistava myös lapsille.

Yöunet ovat jo menneet ilman että ainuttakaan voimalaa on edes rakennettu. Minä käsitän ”Lasten Saaren” jonain ihan muuna, kuin mitä kunta nyt on tarjoamassa. Mutta sanotaanhan selostuksissa ja vastineissa useaan otteeseen: ”Ei merkittävää haittaa…” Kyllähän sitä voi kuntalaisten asumisviihtyvyyden ja terveyden uhrata paremman asian puolesta, kun ei siitä ole merkittävää haittaa? Tervetuloa kaikki tänne Kemiönsaaren lintukotoon (ei täällä kohta tosin ole tällä menolla enää niitä lintujakaan).

”Jos lähiasukas kokee melun aiheuttamaa häiriötä, joka viittaisi melutason olevan sallittua korkeampi (esim. turbiinivian johdosta tms.), voidaan toteuttaa ympäristömelun mittaus Ympäristöministeriön ohjeen (ympäristömelun mittaus 1/1995) mukaisesti. Mittaukset suositellaan tehtäväksi tilanteessa, jossa tuulen suunta on kohti lähimpiä asutuksia, jossa arvion mukaan esiintyy eniten tuulipuiston aiheuttamaa melua. Mittauksia tehdään melun laajuudesta riippuen enintään kolme kertaa vuodessa. Kyseeseen voi tulla myös tuulivoimalan sammuttaminen jos meluarvot ylittyvät.”
(Ote Rambollin vastineesta 18.2.2013 Gräsbölen tuulivoimapuiston osayleiskaavaan jätetystä mielipiteestä, s. 10, 18)

Inkoon Barösundin viimeinenkin tuulivoimala suljettiin lähes kymmenen vuoden taistelun jälkeen. Inkoon ympäristölautakunta perui Saba Wind Oy:lle vuonna 2002 myönnetyn ympäristöluvan. Syynä päätökselle oli, että voimala oli jatkuvasti tuottanut enemmän melua kuin alkuperäisessä ympäristöluvassa sallitaan. Lähiasukkaat olivat vastustaneet Inkoon tuulivoimaloita niiden rakentamisesta lähtien.

Onko tämä sama farssi edessä Kemiönsaarellakin? Koko kylä vastustaa, mutta sillä ei ole näköjään mitään merkitystä. Todetaan, että mitataan max. kolme kertaa vuodessa ja voimalat saavat silti jatkaa meluamistaan. ”Ei meitä kiinnosta, jos teitä häiritsee. Meillä on tärkeämpiäkin asioita hoidettavana, kuin kuntalaisten etu.” Näin minä koen kunnan toiminnan kaikissa tuulivoimaa koskevissa asioissa. Keitä tai mitä varten nämä ihmiset ovat tehtävissään?

”Haittavaikutuksia on mahdollista vähentää rajoittamalla voimalan äänentuottoa (melupäästöä) tietyissä tuulisuusolosuhteissa. Rajoittaminen koskee erityisesti ohjausjärjestelmiin perustuvaa roottorin lapakulman tai pyörimisnopeuden säätämistä siten, että sen äänensäteily pienenee. Rajoitukset on mahdollista saada sitoviksi vasta ympäristöluvan kautta, ei esimerkiksi asemakaavalla tai osayleiskaavalla. Kaavoituksessa ei ole käytettävissä menettelytapoja, jotka mahdollistaisivat haittavaikutusten hallinnan perustuen toiminnan ohjaukseen. Toisaalta ympäristölupamenettelyssä toiminnalle asetetut rajoitukset ovat mahdollisia. Valvonta olisi kuitenkin haasteellista, koska äänimittauksia ei ole yleensä mahdollista tehdä tarvittavassa laajuudessa.

Yhteysviranomainen toteaa, että tuulivoimaloiden meluhaittoja tulisi ensisijassa vähentää sijainnin ohjauksella. Ympäristöministeriön ohjeen 4/2012 mukaan tuulivoimalat tulisi sijoittaa niin kauas asutuksesta tai muusta häiriintyvästä kohteesta, ettei ympäristölupa ole tarpeellinen. Teollisen kokoluokan voimaloita niiden toimintaa rajoittamatta on lähtökohtaisesti haastavaa sijoittaa lähelle asutusta ilman, ettei riskiä kohtuuttoman meluhaitan aiheuttamisesta syntyisi. Haittavaikutukset ovat mahdollisia sekä ulko- että sisätiloissa.” (Kaakkois-Suomen ELY/Kotkan tuulivoimahankkeet/ Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 14.2.2013)
”Suuret tuulivoimalat tuottavat pienitaajuista ääntä, joka kantaa pitkiä matkoja ja jota on vaikea pitää rakennusten seinien ulkopuolella voimaloiden sijaitessa lähellä asumiseen tai loma-asumiseen tarkoitettua aluetta. Lisäksi äänen taso vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Suunnittelun ja mitoituksen epäonnistuessa melutason vaihtelu voi aiheuttaa univaikeuksia.” (Keski-Suomen ELY-keskus, uutiskirjeet, ympäristöneuvos Ari Saarinen, ympäristöneuvos)

Kati Lönnqvist
Kemiö

 1. KattiKatti09-11-2014

  Elän samanlaista todellisuutta. Etupihalle, reippaasti alle kahden kilometrin etäisyydelle, on suunnitteilla 52 – 82 voimalaa. Maakunnan, kunnan ja toimijan kaavoitusaikeet paljastuivat pian 2 vuotta sitten. Kunnanhallituksen pöytäkirjasta sai lukea, että ”hankkeen lähivaikutusalueella on vähän muita toimintoja kuten vakinainen tai loma-asuminen, joille tuulivoimaloista olisi merkittävää haittaa”. Merkittävää haittaa – ensimmäinen nyrkin isku. Sen jälkeen niitä onkin joutunut ottamaan vastaan tasaiseen tahtiin milloin mistäkin suunnasta.

  Olenkohan nukkunut yksiäkään kunnollisia yöunia hankkeen paljastuttua, stressi on laukaissut migreenin, elämältä on pohja ja mielekkyys poissa. Tokihan ihmiset joutuvat vaikeisiin elämäntilanteisiin, kohtuuttomalta kuitenkin juuri senkin takia tuntuu, että ihmisille aiheutetaan ehdoin tahdoin ja silkkaa välinpitämättömyyttä ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Lisäksi ulkopuolisten on ilmeisestikin vaikea käsittää, miten absurdia näytelmää tällainen tuulivoiman kaavoittaminen oikeasti on. Eikä mikään ystäväpiiri jaksa pitkään olla kiinnostunut asiasta. Tämän ahdistavan kuvion kaikkine loputtomine käänteineen ja paperitöineen joutuu viemään läpi hyvin vähin voimin.

  Oikeastaan lopputuloksesta riippumatta olen jo hävinnyt tämän tuulivoimataistoni. Olen menettänyt näitä kullanarvoisia vuosia kun lapset asuvat kotona viimeisiä vuosiaan. Omaan työhöni keskittymisen olen joutunut siirtämään jäähylle. Tulevaisuudensuunnitelmat, remonttihankkeet yms. ovat jäissä. Pahinta on, että onnellisuus jäi aikaan ennen tuulivoimaa.

 2. Jouko JokinenJouko Jokinen09-12-2014

  Näinhän siinä käy, kun pannaan pukki kaalimaan vartijaksi.
  Mikäli kunnan ns. herrojen kirjoituksia olen oikein lukenut, periaatepäätöstä Kemiönsaaren tuulivoimalinjauksista ei kunnan elimissä voitu tehdä jääviysongelmien vuoksi. Idean jääviydestä pitää siis olla ainakin joillekin tuttu. Pitäisi vielä oivaltaa, että esteellisyys (=jääviys-)säännöksiä ei ole laadittu sen vuoksi, että voisi jättää hankalat päätökset tekemättä.
  Tämä lienee yksi syy siihen, että tuulivoima-asiat etenevät kunnan elimissä ilman selkeätä tavoitetta. Tavallisten kuntalaisten kauhuksi.

Leave a Reply