Ekonomi

Staten betalar ett garantipris på 105,3 euro per megawattimme till slutet av år 2015 till vindkraftsproducenterna. Efter det sänks stödet till 83,5euro. Marknadspriset för el är cirka 30-40 euro och skillnaden täcks med elskatt som betalas av konsumenterna. För kapitalinvesterarna betyder ett vindkraftverk en årlig avkastning på 10-15 procent, en avkastning som är statsgaranterad.

På Kimitoön betalar vindkraftverksbyggarna till markägarna cirka 15 000 euro per kraftverk/år till markägarna. Kommunen får inkomster i form av fastighetsskatt från varje vindkraftverk. Skattesumman sjunker årligen enligt nuvarande lagstiftning så att skatten inte längre betalas om tio år.

Fastigheternas värde sjunker i medeltal med 30 procent då de ligger i närheten av vindkraftsområden. Värdeminskningen kompenseras inte och tas inte i beakatande i ekonomiska kalkyler.

Stora vindkraftsverkområden hindrar friluftslivet och kan även hämma turismen och utvecklandet av fritidsaktivitetsservicen på Kimitoön. Sommargäster och inflyttare kanske inte längre ser Kimitoön som en attraktiv plats. Bland annat Muonios kommun beslöt att inte bygga vindkraftverk eftersom de skulle ha stört turismen.
Kimitoöns kommun ställer sig positivt till vindkraften och man anser bl a att den gynnar kommunens image på ett positivt sätt.