FAKTAT – JOITA TUULIVOIMASTA EI KERROTA

FAKTAT –JOITA TUULIVOIMASTA EI KERROTA

•Tuulivoimalat tarvitsevat veronmaksajan rahoja kannattaakseen.
•Tuulivoimalla tuotettu sähkö on niin kallista, ettei kenelläkään olisi siihen varaa.
•Tuulivoiman mallimaita ovat Tanska ja Saksa. Sähkön hinta on siellä kuluttajalle maailman kalleinta.
•Tuulivoima on saanut Saksassa monet siirtymään puulla lämmittämiseen.
•Tuulivoimalan tärkein tehtävä Suomessakin on tuottaa omistajalleen ylenpalttista voittoa.
•Tuulivoimalaitoksella tuotetusta tietystä määrästä sähköä maksetaan yli 105 euroa. Saman määrän sähköä saisi (2014) sähköpörssistä 35-45 eurolla.
•Tuulivoiman tukemiseen on valtion talousarviossa tänä vuonna (2014) varattu 120 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja.
•Tuulivoimalaa kannattaisi pyörittää erittäin tuottoisasti vaikka muualta ostetulla sähköllä.
•Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on niin pieni, ettei sitä usein edes mainita sähkön tuotantotilastoissa.
•Tuulivoimatuen määrä kasvaa vuosi vuodelta. Suomalaisen hakkeen käyttö on vähentynyt, sen tuen määrää vähennetään jatkuvasti.
•Tuulivoimayhtiöt jakavat kernaasti rahaa esim. maanomistajille ja paikallisille yhdistyksille, jotka lupaavat olla arvostelematta tuulivoimaa.
•Tuulivoimasta maanomistajan kanssa tehdyt sopimukset ovat salaisia.
•Tuulivoimasopimuksia tehtäessä MTK, maanviljelijäin etujärjestö, on kehottanut maanomistajia varovaisuuteen.
•Tuulivoimalan vakuutuksesta ei anneta tietoja, vaikka voimalassa, 200 metrin korkeudessä on satoja litroja palavaa nestettä.
•Tuulivoimalan palosta ei paikalliselle palokunnalle ole minkäänlaista koulutusta.
•Tuulivoimala tuottaa sähköä vain 20-25 prosenttia täydestä tehostaan.
•Tuulivoimalat eivät koskaan tuota kunnalle tuloa siten kun on luvattu.
•Tuulivoimalat surmaavat lintuja.
•Tuulivoimayhtiöt johtavat usein kuntia harhaan.
•Tuulivoimalat tuottavat kunnille vain tilapäistä tuloa.
•Tuulivoimalat pudottavat kiinteistöjen arvoa, joskus dramaattisesti.
•Tuulivoimalat ovat Suomessakin estäneet kiinteistökauppoja.
•Tuulivoimalat synnyttävät melua.
•Tuulivoimalassa on kirkas punainen vilkkuva valo, joka palaa aina.
•Tuulivoimala pilaa tutun maiseman kotisi ikkunasta.
•Tuulvoimalat ovat likaisia ja niistä vuotaa öljyä.
•Tuulivoimalat vähentävät alueen matkailua.
•Tuulivoimalat ovat tavallisesti yli 200 metrin korkuisia.
•Tuulivoimalat jakavat asukkaiden mielipiteet jopa riitoihin asti.
•Tuulivoimalat saavat usein asukkaat tuntemaan itsenä voimattomiksi.
•Tuulivoimalat ja niiden välkkyvät valot näkyvä kymmenien kilometrien päähän.
•Tuulivoimalat eivät ole tulevaisuuden energianlähde.
•Tuulivoimalat eivät tuota sähköä kun ei tuule.
•Tuulivoimalat eivät tuota sähköä jos tuulee liian kovaa.
•Tuulivoimalan sähkö on käytettävä heti, sitä ei voi varastoida.
•Tuulivoimaa varten täytyy olla yhtä suuri sähkön varavoimala.
•Tuulivoimalan varalla olevien laitosten tulee olla aina valmiina.
•Tuulivoimalat eivät tutkimusten mukaan vähennä hiilidioksidin päästöjä.
•Tuulivoimalan lähellä asuvat ovat kokeneet unihäiriöitä, keskittymisvaikeuksia, masennusta, stressiä, tinnitusta ja päänsärkyä.
•Tuulivoimalat tarvitsevat enemmän huoltoa kuin niiden omistajat myöntävät.
•Tuulivoimalan tieltä raivataan metsää jalkapallokentän verran.
•Tuulivoimalan rakentamista ja huoltoa varten metsään rakennetaan leveittein teiden verkosto.
•Tuulivoimalan huollon hoitavat ulkomaalaisen yhtiön huoltomiehet.
•Tuulivoimalapalon yleisin syy on salaman isku, toiseksi yleisin huono huolto.
•Tuulivoimalan omistajat eivät kerro paljonko rahaa on varattu käytön jälkeiseen purkamiseen. On puhuttu 25 000 eurosta.
•Tuulivoimalan purkaminen maksaa Suomessa ja muualla tehtyjen laskelmien mukaan 150.000-250.00 euroa myllyä kohti.
•Tuulivoiman purkaminen voi jäädä maanomistajan tai kunnan vastuulle.
•Tuulivoimayhtiöt kertovat voimalan käyttöajaksi jopa 50 vuotta.
•Tuulivoimaloita on käytettyinä kaupan pelkästään Euroopassa sadottain. Niiden keski-ikä on 13-14 vuotta.
●Tuulivoimalan suuri betonijalusta jää voimalan purkamisen jälkeen paikalleen maanomistajan kiusaksi.
•Tuulivoimayhtiöiden osakepääoma on useimmiten 2500 euroa. Silti ne tilaavat kymmeniä voimaloita a 3 milj.euroa kappale.
•Tuulivoimaa rakennetaan ja käytetään Suomessa suurelta osin ulkomaalaisten sijoitusyhtiöiden rahoilla.
•Tuulivoimalaitoksen omistajana Suomessa on usein taustaltaan ulkomaalainen sijoitusyhtiö, joka piiloutuu suomenkielisen nimen taakse.
•Tuulivoimalan ja asuinrakennuksen välillä tulisi terveysministeriön mukaan olla 2 kilometriä.
•Tuulivoimaloita rakennetaan muutaman sadan metrin päähän asumuksista.
●Nyt käydään tuottoisaa kauppaa jo pelkistä tuulivoimalle valmiiksi kaavoitetuista alueista.

Koonut
Esko Salmela
Taalintehdas

 1. Jouko JokinenJouko Jokinen07-07-2014

  Ainakin yhden täpän voisi lisätä:
  ei ole olemassa menettelyä, jolla valvottaisiin, että tuulivoimalan rakennuslupaa haettaessa etukäteen arvatut haitat pysyvät arvatuissa rajoissa kun voimalaitos toimii.

 2. Hannu AroHannu Aro07-11-2014

  Tuulivoimaloiden vaikutusalueella koettuja kielteisiä vaikutuksia on kerätty maailmassa
  672 kpl, 35% näistä on unihäiriöistä johtuvia. (käännös Englanti-Suomi googlen mukaan)

  Unihäiriöt 239 kpl
  Päänsärkyä 183
  Häiritsevä ääni 174
  Sosiaalinen ongelma 169
  Matalataajuinen melu 108
  jatkuva häiriö elämässä 101
  Korvakipu 84
  Tuulivoimaloiden yleistyminen 82
  muut terveysvaikutukset 75
  Soivat korvat 70
  Ahdistus 68
  Alentunut kiinteistön arvo 60
  Ympäristövahingot 59
  Pahoinvointi 58
  Hallituksen epäeettinen käytös 54
  Pois muuttaminen turbiinien takia 53
  Masennus 53
  epäeettinen toiminta 51
  Sydämentykytyksiä 50
  Tärinä 48
  Lemmikkien ja karjan terveys 48
  Huimaus 47
  Välkyntä 45
  Tinnitus 45
  Tasapaino ongelmia 43
  Tärinä 38
  siipien pyörimisliike 38
  vaikutusmahdollisuudet 37
  tekninen maisema 33
  Korkea verenpaine 32
  Turbiinin tulipalo 31
  Tarkennus vaikeudet 28
  omaisuutta ei saa kaupaksi 26
  Hinnan romahdus 25
  terveyden hoito 24
  Muut 18
  Ihoärsytystä 15
  Häiriöt 14
  lentoestevalot häiritsee yöllä 13
  Lapset 12
  ympäristövahingot 12
  sähköpiikit – likainen sähkö 11
  Öljyvuodot 11
  Kaivoveden laatu 9
  Matkailu 8
  Salamaniskut 7
  Valon välkkyminen 6
  Virtapiikit 4
  Hintojen nousut 4
  Jääkimpaleiden lentely 4
  Sydämen rytmihäiriöt
  Liikennevahingot 3
  Turbiinien tulipalot 2
  Sydänkohtaus 2
  Kurkku tulehdus 2
  Aivohalvaus 1
  Generaattorin pysäytys 1
  Terveys 1
  Ohimenevät iskiaskivut 1
  Sydämen vajaatoiminta 1
  Aivoveritulppa 1

 3. Esa MattilaEsa Mattila07-16-2014

  Olisi huikeaa, jos osaisit esittää edes yhden lähteen väitteillesi.

  Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijat ovat todenneet, että tuulivoima on edullisempaa kuin ydinvoima.
  http://www.tekniikkatalous.fi/energia/yllattava+tulos+tuulivoima+voittaa+fennovoiman+sahkon+hinnassa/a860593

  Toinen esimerkki on tuulivoimaloiden huolto, jossa Suomessa on jo erittäin korkeatasoista osaamista, jota mm. ruotsalaiset ostavat.
  http://jbeservice.fi/

 4. HellMechHellMech09-03-2018

  Voi Esko… mennääns kohta kohdalta

  •Tuulivoimalat tarvitsevat veronmaksajan rahoja kannattaakseen.
  Voi olla, mutta ei mee synkkaan otsikon kanssa – kyllä kerrotaan.

  •Tuulivoimalla tuotettu sähkö on niin kallista, ettei kenelläkään olisi siihen varaa.
  Jos et perustele, syytän valehtelemisesta.

  •Tuulivoiman mallimaita ovat Tanska ja Saksa. Sähkön hinta on siellä kuluttajalle maailman kalleinta.
  Voi olla, mutta millä mittarilla, ja liittyykö se mitenkään tuulivoimaan.

  •Tuulivoima on saanut Saksassa monet siirtymään puulla lämmittämiseen.
  Ja lähde, kiitos. Mieluusti sellainen, jossa esittämäsi analogia pätee.

  •Tuulivoimalan tärkein tehtävä Suomessakin on tuottaa omistajalleen ylenpalttista voittoa.
  Ohitan monellakin tapaa ääliömäisenä kommenttina.

  •Tuulivoimalaitoksella tuotetusta tietystä määrästä sähköä maksetaan yli 105 euroa. Saman määrän sähköä saisi (2014) sähköpörssistä 35-45 eurolla.
  Lähde, kiitos, jotta selkiäisi se tietty määrä, kuka maksaa ja miten hinta muodostuu.

  •Tuulivoiman tukemiseen on valtion talousarviossa tänä vuonna (2014) varattu 120 miljoonaa euroa veronmaksajien rahoja.
  Ja sitten? Monta muutakin asiaa tuetaan veronmaksajien rahoilla, vieläpä isommalla potilla ja jotka tuottavat vähemmän.

  •Tuulivoimalaa kannattaisi pyörittää erittäin tuottoisasti vaikka muualta ostetulla sähköllä.
  Perustuen mihin laskelmiin?

  •Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä on niin pieni, ettei sitä usein edes mainita sähkön tuotantotilastoissa.
  Luet valheellisia tai huonosti tehtyjä tilastoja.

  •Tuulivoimatuen määrä kasvaa vuosi vuodelta. Suomalaisen hakkeen käyttö on vähentynyt, sen tuen määrää vähennetään jatkuvasti.
  Ja taas se lähde… ja nyt sitten myös harkintaan syy, että miksi näin, jos on näin.

  •Tuulivoimayhtiöt jakavat kernaasti rahaa esim. maanomistajille ja paikallisille yhdistyksille, jotka lupaavat olla arvostelematta tuulivoimaa.
  En ole kuullut yhdestäkään.

  •Tuulivoimasta maanomistajan kanssa tehdyt sopimukset ovat salaisia.
  Kuten sopimukset yleensä, ainakin osittain, ovat. Se on ihan laillista. Ethän sinäkään kailottele kaikkialle työsopimuksesi detaljeja, ethän?

  •Tuulivoimasopimuksia tehtäessä MTK, maanviljelijäin etujärjestö, on kehottanut maanomistajia varovaisuuteen.
  Kannattaa olla yleensäkin varovainen sopimuksia tehdessä. Sehän on ihan perusjärkevä ajattelutapa.

  •Tuulivoimalan vakuutuksesta ei anneta tietoja, vaikka voimalassa, 200 metrin korkeudessä on satoja litroja palavaa nestettä.
  Naapurinikaan vakuutuksesta ei anneta tietoja, vaikka hänen maillaan on pari tuhatta litraa palavaa nestettä ihan maan tasalla. Kuitenkin tiedämme, että sekä naapurillani, että tuulivoimalalla vakuutus on.

  •Tuulivoimalan palosta ei paikalliselle palokunnalle ole minkäänlaista koulutusta.
  Metalli ei herkällä pala. Tosin koulutusta voisi kyllä olla.

  •Tuulivoimala tuottaa sähköä vain 20-25 prosenttia täydestä tehostaan.
  Perustuen mihin lukuihin?

  •Tuulivoimalat eivät koskaan tuota kunnalle tuloa siten kun on luvattu.
  Riippuu siitä, mitä on luvattu.

  •Tuulivoimalat surmaavat lintuja.
  Myös metsästäjät surmaavat lintuja. Kissanikin surmaa lintuja, jopa useammin kuin tuulivoimala.

  •Tuulivoimayhtiöt johtavat usein kuntia harhaan.
  Ja se lähde…

  •Tuulivoimalat tuottavat kunnille vain tilapäistä tuloa.
  Onko niiden yleensä tarkoitus tuottaa tuloa kunnalle? Eikös niiden tarkoitus ole tuottaa sähköä?

  •Tuulivoimalat pudottavat kiinteistöjen arvoa, joskus dramaattisesti.
  Totta, kerrankin (vaikka kyllähän joskus pitää osua, jos ahkeraan arpoo).

  •Tuulivoimalat ovat Suomessakin estäneet kiinteistökauppoja.
  Nimeä enemmän kuin yksi.

  •Tuulivoimalat synnyttävät melua.
  Niin kuin muutkin energian tuotantomuodot.

  •Tuulivoimalassa on kirkas punainen vilkkuva valo, joka palaa aina.
  Myös ydin-, kaasu-, hiili- ja öljyvoimalassa on vastaava valo, usein useampikin.

  •Tuulivoimala pilaa tutun maiseman kotisi ikkunasta.
  No voi itku… otan osaa. Tosin se öljytankkerinkin vuoto pilaa jonkun maiseman. Tai nokipäästöt hiilivoimalasta. Tshernobylistä en edes aloita.

  •Tuulvoimalat ovat likaisia ja niistä vuotaa öljyä.
  Toki kenties vuotaa, mutta varmasti vähän ja harvoin, eikä jatkuvasti, niin kuin muutkin öljyä hyödyntävät mekaaniset laitokset. Eivätkä ole varmuudella sen likaisempia kuin muutkaan voimalat.

  •Tuulivoimalat vähentävät alueen matkailua.
  Todista.

  •Tuulivoimalat ovat tavallisesti yli 200 metrin korkuisia.
  Mitä sitten? Todista.

  •Tuulivoimalat jakavat asukkaiden mielipiteet jopa riitoihin asti.
  Se nyt vaan on suomalaista touhua. Jos ei tuulivoimalat, niin varmasti joku muu asia.

  •Tuulivoimalat saavat usein asukkaat tuntemaan itsenä voimattomiksi.
  Mistäs moinen tieto ja miten todennettu?

  •Tuulivoimalat ja niiden välkkyvät valot näkyvä kymmenien kilometrien päähän.
  Myös telemastojen valot näkyvät kymmenien kilometrien päähän. Se on nimittäin niiden tarkoitus.

  •Tuulivoimalat eivät ole tulevaisuuden energianlähde.
  Puoliksi totta – onhan se myös nykyään. Ja myös tulevaisuudessa. Yksi monista, mutta harvenevista.

  •Tuulivoimalat eivät tuota sähköä kun ei tuule.
  Kas kummaa. Ja tämäkö pitäisi erikseen kertoa?

  •Tuulivoimalat eivät tuota sähköä jos tuulee liian kovaa.
  Harvinainen tilanne. Toisaalta eipä tuota ydinvoimalakaan, jos reaktio on liian kiivas – sillä erotuksella, että tuuli laantuu ennen pitkää ja sähköa alkaa taas tulemaan, ydinvoimala sen sijaan saattaa tuhoutua kiivaassa reaktiossa.

  •Tuulivoimalan sähkö on käytettävä heti, sitä ei voi varastoida.
  Mistä moinen vale? Kaikkea sähköä voi varastoida lähteestä riippumatta. Väität siis, että myöskään öljyllä tuotettua sähköä ei voi varastoida? Mitens auto sitten, sähköä kulkee siinäkin, öljytuotteella tuotettuna?

  •Tuulivoimaa varten täytyy olla yhtä suuri sähkön varavoimala.
  Riippuu ihan tuulivoimalan tarkoituksesta. Säätövoimaa tarvitaan aina.

  •Tuulivoimalan varalla olevien laitosten tulee olla aina valmiina.
  Niin kuin kernaasti kaikkien muidenkin laitosten. Missä pointti?

  •Tuulivoimalat eivät tutkimusten mukaan vähennä hiilidioksidin päästöjä.
  Missäs moiseen tutkimukseen pääsee tutustumaan?

  •Tuulivoimalan lähellä asuvat ovat kokeneet unihäiriöitä, keskittymisvaikeuksia, masennusta, stressiä, tinnitusta ja päänsärkyä.
  Myös teiden varsilla asuvilla on vastaavanlaisia oireita. Ja rannikolla asuvilla. Syöpäänkin on sairastuttu esimerkiksi peltikattojen lähellä.

  •Tuulivoimalat tarvitsevat enemmän huoltoa kuin niiden omistajat myöntävät.
  Riippuu ihan siitä, mitä omistajat myöntävät.

  •Tuulivoimalan tieltä raivataan metsää jalkapallokentän verran.
  Merelläkin? Riippuu kai voimalan koosta ja korkeudesta.

  •Tuulivoimalan rakentamista ja huoltoa varten metsään rakennetaan leveittein teiden verkosto.
  Mikä on leveittein teiden verkosto? Mikä on leveä tie? En ole moiseen törmännyt toistaiseksi.

  •Tuulivoimalan huollon hoitavat ulkomaalaisen yhtiön huoltomiehet.
  Tunnetko jonkun? Itse tunnen muutaman ihan suomalaisen. Ovat muuten käyneet huoltokeikoilla ihan ulkomailla asti. Sieltä otetaan, mistä ottaa kannattaa.

  •Tuulivoimalapalon yleisin syy on salaman isku, toiseksi yleisin huono huolto.
  Myös omakotitaloon pätee samat lainalaisuudet. Missä pointti?

  •Tuulivoimalan omistajat eivät kerro paljonko rahaa on varattu käytön jälkeiseen purkamiseen. On puhuttu 25 000 eurosta.
  Miksi tuottava laitos pitäisi purkaa? Kai omistajan vastuulla on hoitaa velvollisuutensa.

  •Tuulivoimalan purkaminen maksaa Suomessa ja muualla tehtyjen laskelmien mukaan 150.000-250.00 euroa myllyä kohti.
  Riippuu myllystä. Voi pitää paikkaansakin. En ole vain kuullut yhdenkään myllyä purkaneen mielipidettä. Missä pointti?

  •Tuulivoiman purkaminen voi jäädä maanomistajan tai kunnan vastuulle.
  Jos mylly on kunnan tai maanomistajan, niin totta kai näin on. Jos mylly on rakennettu jonkun muun maalle, on myllyn omistaja todennäköisesti velvollinen myllynsä purkamisesta. Harhaanjohtaminen on rumaa.

  •Tuulivoimayhtiöt kertovat voimalan käyttöajaksi jopa 50 vuotta.
  Jota se todennäköisesti onkin, jos mitään dramaattista ei satu. Voi olla pidempäänkin.

  •Tuulivoimaloita on käytettyinä kaupan pelkästään Euroopassa sadottain. Niiden keski-ikä on 13-14 vuotta.
  Huutonetistäkö katsoit? En ole törmännyt yhteenkään.

  ●Tuulivoimalan suuri betonijalusta jää voimalan purkamisen jälkeen paikalleen maanomistajan kiusaksi.
  Ja mikä oivallinen perusta se on rakentaa talo! Ei varmana tarvitse paaluttaa. Mikä siitä nyt niin kiusallisen tekee?

  •Tuulivoimayhtiöiden osakepääoma on useimmiten 2500 euroa. Silti ne tilaavat kymmeniä voimaloita a 3 milj.euroa kappale.
  Todista.

  •Tuulivoimaa rakennetaan ja käytetään Suomessa suurelta osin ulkomaalaisten sijoitusyhtiöiden rahoilla.
  Todista. Ja miten tuulivoimaa käytetään ulkomaisten sijoitusyhtiöiden rahalla? Jos näin on, miksei minun sähkönkäyttöäni maksa ulkomaalainen sijoitusyhtiö. Epistä.

  •Tuulivoimalaitoksen omistajana Suomessa on usein taustaltaan ulkomaalainen sijoitusyhtiö, joka piiloutuu suomenkielisen nimen taakse.
  Todista. Ja aika moni muukin yhtiö on taustaltaan ulkomainen sijoitusyhtiö, siinä ei ole mitään kummallista nykyään.

  •Tuulivoimalan ja asuinrakennuksen välillä tulisi terveysministeriön mukaan olla 2 kilometriä.
  Todista. Joskin tutulta kuullostaa. Missä näin ei ole alun perin ollut?

  •Tuulivoimaloita rakennetaan muutaman sadan metrin päähän asumuksista.
  Missä?

  ●Nyt käydään tuottoisaa kauppaa jo pelkistä tuulivoimalle valmiiksi kaavoitetuista alueista.
  Saahan sitä maatansa myydä rosvohintaan, jos haluaa.

Leave a Reply