Föreningen utreder beslutsfattarnas vindkraftsståndpunkter

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf/ry har sänt en kommunförfrågan till medlemmarna av kommunfullmäktige och kommunstyrelse med suppleanter samt till medlemmarna i nämnderna. Temat är den allmänna inställningen till vindkraftsplanerna och skyddsavstånden, inställningen till bl.a. buller, natur- och landskapsinverkan samt fördelar och nackdelar med de ev. kommande vindkraftverken. Svarstiden pågår till 5.9.

Den enskilda svararen kan inte identifieras från resultaten. Vi hoppas att våra beslutsfattare tar aktivt del i förfrågan. Vi presenterar resultatet på dessa sidor, på våra facebook-diskussionssidor, i lokala medier samt i tidning som v. 37 delas till varje hushåll på Kimitoön.

Hälsningar Janne Salonen

Leave a Reply