Föreningens anmärkning till Gräsböles planförslag

Delgeneralplanen för uppbyggnad av vindkraft i Gräsböle är utsatt till påseende och anmärkningstiden går ut onsdagen den 13 november. Föreningen kommer att lämna in en anmärkning till planen (på finska): PKKP_kaavahuomautus_JS

Gräsböle utgör ett prejudikat med vilket alla eventuella andra kraftverksplaner kommer att jämföras. Om det i Gräsböle blir möjligt att bygga kraftverk på det föreslagna avståndet 650 meter från bebyggelse, kommer det att vara svårt att bryta den principen.

Lounasvoima Oy:s Ansgar Hahn har själv gjort upp bullermodellen. Som du kan se i den bilagda anmärkningen, är modellen full av felaktigheter och bl a följer den heller inte de rekommendationer som VTT (Statens tekniska forskningscentral) utgav sommaren 2013, fastän man både i modellen och i kungörelsen av planen påstår detta.

Planen går emot kommuninvånarnas och de sommarboendes rättigheter och kan därför inte godkännas.

Janne Salonen

Leave a Reply