Fullmäktige upp till bevis

Det är fullständigt logiskt och klart, att den som påstår att ett vindkraftverk inte har någon negativ påverkan på någonting, bör kunna bevisa detta för städernas och kommunernas fullmäktige. Dessa beslutsorgan måste ha full information om både för- och nackdelar för att kunna fatta rätt beslut: skall industriella vindkraftsområden tillåtas alltför nära hus och hem, alternativt inte alls byggas upp.

Ändå tycks investerarna och vindkraftsföretagen inte behöva bevisa någonting, enligt en del av beslutsfattarna i Kimitoöns kommun. För ca hälften av fullmäktige tycks vindkraftsaktörernas rosenskimrande påståenden vara bevis nog – deras löften är behagliga att ta emot och bekväma att hålla fast vid. Den allmänna uppfattningen i denna hälft tycks vara, att då ”negativa effekter inte har påvisats” så existerar de inte.

Ett fåtal har dock bett kommunens invånare presentera ”vetenskapliga bevis” för sina yttranden om vindkraftverkens skadande effekter. Bevisen har sedan kullkastats och kvitterats med helt ovidkommande påståenden.

De bekvämlighetsälskande tycks inte befatta sig. Invaggade i sin goda tro, fortsätter de hålla sig till den förskönande informationen de fått av de män som har ofattbart stora finansiella intressen bakom sin iver att sälja sin produkt.
Så här ser det ut att vara.

En frustrerande situation. Inte bara i ett antal kommuner i Finland utan över hela världen. Initierade invånare protesterar inför fullständigt döva öron. Inte ens vetenskapsmän och experter tycks kunna påverka beslutsfattarna om de många, ytterst skadliga effekter industriell vindkraft har på miljön, samhället och befolkningen.

Man undrar VAD det kan vara som får vissa beslutsfattare att benhårt hålla fast vid sin bekväma, rosenskimrande ståndpunkt.
Att investerare och vindkraftsföretag gör som de gör är begripligt, fastän oacceptabelt – statliga miljoner och höga inmatningstariffer betyder större, garanterad finansiell kraft och investeringsförmåga för tiotals år framåt.
Men hur kan annars så sunt, förnuftigt och framsynt tänkande beslutsfattare inte se sanningen?

Man har t.o.m. öppet börjat undra om de mest ”blinda och döva” tjänstemännen och beslutsfattarna fått sig en släng av den ”monetära” sleven. Den sleven har redan ”slängt omkring sig” bl.a. i byalag, bland invånare som besvärat sig till domstolar, till markägare som vrenskats, bland kritiska experter som inte velat hålla tyst om något negativt, så – varför inte? Investerare HAR medel till dylikt och vill självfallet på alla sätt bevaka sina intressen.
Människor, deras hälsa och levnadsvillkor hör definitivt inte till dessa intressen.

Nu vill vi, kommunens invånare, exakt veta på vilka långtidsverkande argument våra beslutsfattare grundar sina kommande beslut, vilka utredningar som ligger bakom, vilka bevis det har fått och framför allt, hur de anser att framtiden kommer att se ut på Kimitoön (minst en, helst två generationer framåt), ifall de väljer att ge vindkraftens sitt stöd.
Det är för oss små människor de skall verka, inte för en handfull välsituerade investerare.

TILL ALL LYCKA har ungefär hälften av beslutsfattarna insett hur förödande följderna av industriella vindkraftsområden skulle bli för ön. De kan se hur dessa följder startar en destruktiv lavin av andra följder som med tiden skulle breda ut sig på alla områden i hela vår kommun.
Vi stöder dessa framsynta, kloka kvinnor och män. Det är sådana vi vill ha i fullmäktige.

Bodil Söderblom
språkrör på deltid

Leave a Reply