Gräsböles planbeslut är som ett slag i ansiktet på Kimitoöborna

Kimitoöns tekniska nämnd beslöt under sitt möte den 30.9 att Gräsböles nya vindkrafts delgeneralplan fortskrider. Beslutet föll med rösterna 5-4, för var SFP:s och Centerns representanter.

Beslutet är som ett slag i ansiktet på de kommuninvånare som har litat på kommunens och nämndemedlemmarnas löften. Speciellt svår är situationen för de Gräsbölebor som bor på gränsen av planområdet och som är oroliga för sin boendetrivsel, sin egna och familjens hälsa samt värdet på fastigheterna. Osäkerheten för framtiden består då man håller på att förvandla näromgivningen först till en byggarbetsplats och därefter till industriområde med jättevindkraftverk med dess buller och varningsljus.

Hittills har kommunens representanter vid fråga bedyrat att Kimitoöns bullermätningar görs enligt miljöministeriets nya anvisningar. Så här lovade t.ex. tekniska nämndens medlem Harri Kaitala (Centern) på vindkraftskvällen som anordnades i Bio Pony. Ändå röstade Kaitala för ett godkännande av planen fast miljöministeriets nya anvisningar ännu inte är färdiga.

På mötets föredragningslista talar man om ”VTT:s nya bullermodellberäkningsstandard” enligt vilka bullermätningarna nu gjorts. Någon ” VTT:s nya bullermodellberäkningsstandard” finns inte. Det finns en VTT:s rapport vars beaktning miljöministeriet besluter om senare då den ger ut sina nya anvisningar.
Frågan lyder: har kommuninvånarna och tekniska nämndens medlemmar avsiktligt vilseletts eller baserar sig beslutet på något missförstånd?

Varför kan kommunen inte vänta på ministeriets nya anvisningar? Det är frågan om veckor, högst några månader. Vindkraftsaktören Egentliga Finlands Energi vill naturligtvis så fort som möjligt komma åt skattebetalarnas inmatningstariffer. Men vad har kommunen och kommuninvånarna för nytta av att man inte kan vänta på miljöministeriets kommande anvisningar?

Janne Salonen

Leave a Reply