Gratis energi från vinden?

De 17 vindkraftverken som hittills ingår i tariffsystemet orsakade skattebetalarna en förlust på 6 miljoner euro det första kvartalet 2013. I medeltal fick alltså varje mölla 100.000 euro stöd per månad. “Stödet till vindkraften har vuxit redan 4 kvartal i rad och var åter rekordhög.”
http://www.ts.fi/uutiset/talous/507570/Tuulivoiman+tuki+nousi+kuuteen+miljoonaan

Om Kimitoöns planerade 90 vindkraftverk skulle genomföras så skulle skattebetalarna stöda dessa med ca. 9 miljoner euro varje månad. På samma månad skulle under hundra markägare få ca 110.000 euro i hyresintäkter och kommunen skulle på 10 års medeltal få ca 40.000 euro fastighetsskatter. Skattebetalarnas 9 miljoners månatliga stöd skulle alltså ge en avkastning på ca 150.000 euro.

Ett 3 MW:s vindkraftverk kostar ca 4 miljoner euro att bygga. Skattebetalarna skulle betala tillbaka Taaleritehdas, EFE:s, Lounaisvoimas och Konstsamfundets investeringar på 40 månader.

Småsaker, huvudsaken att kimitoön är “självförsörjande” på energi. Men vems intressen försvaras egentligen då vindkraft körs till Kimitoön?

Janne Salonen

  1. Jari HollsténJari Hollstén07-10-2013

    Till Jannes ekvation ovan måste man även räkna in närliggande fastigheternas värdeminskningarn, Kimitoöbornas totala uppdelning och näraliggande familjers illamående av buller och ljusreflexer/ skuggor. Till vilken nytta är man beredd till detta? Varför? Hur tänker man i Kommunen?

Leave a Reply