Hämmentävä loppuraportti

Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti, joka julkistettiin ennen joulua, on monessa suhteessa hämmentävää luettavaa.
Jo heti johdannossa korostetaan, että ”…keskeisin kysymys on tuulivoimaloiden melua koskevat suunnitteluohjearvot ja niiden soveltaminen”.
Myös elinkeinoministeri Jan Vapaavuori puhuu haastattelussaan tuulivoimamelusta (Kotimaa,verkkouutiset 18.12) täsmälleen samoin sanoin.
Tuulivoimamelu, katsotaan siis niin merkittäväksi ihmisen terveyteen vaikuttavaksi tekijäksi, että se oli työryhmän yksi tärkeimpiä asioita ellei ehkä tärkein.

Mutta. Työryhmään oli koottu jäseniä eri intressiryhmistä, mm tuulivoimarakentajien Tuulivoimayhdistyksestä ja Energiateollisuus ry:stä.
Mutta ei terveysministeriöstä. Siis niitä viranomaisia, joiden tehtävänä on edistää kansalaisten terveyttä, ei katsottu aiheelliseksi kutsua pohtimaan ryhmän tärkeintä asiaa – tuulivoimaloiden aiheuttamaa uhkaa kansalaisten terveydelle.
Maailman terveysjärjestön pääjohtaja Margaret Chan sanoi toisessa yhteydessä puheessaan lokakuussa, että elleivät terveysministerit ole neuvottelupöydässä, he ovat ruokalistalla.

Niinhän tässä kävi.
Terveysministeriö esitti jokin aika sitten, että tuulivoimalan tulisi olla kahden kilometrin päässä lähimmästä asutuksesta.
Tuulivoimayhdistys ilmoitti heti, että jos kahden kilometrin sääntö tulee voimaan, niin tuulivoimaloiden rakentaminen Suomessa loppuu.
Nyt työryhmä katsoi, että ”ei ole tarkoituksenmukaista määrittää tiettyä minimietäisyyttä tuulivoimaloiden ja asutuksen välille”.
Työryhmän tavoitetta olisi pahoin häirinnyt, jos terveysministeriö olisi voinut ryhmässä puolustaa kahden kilometrin kantaansa. Oli siis parasta jättää työryhmän ulkopuolelle ne, jotka olivat jo valmiiksi eri mieltä.

Myötäillen Tuulivoimayhdistyksen ohjeita työryhmä muistuttaa, myös tuulivoimalan lähietäisyydellä olevien tonttien omistajille tulee maksaa korvaus. Korvaus mistä? Ei tontin arvon alenemisesta vaan ”osana paikallisen hyväksyttävyyden lisäämistä”. Siis maksetaan niille että olisivat hiljaa eivätkä valittaisi haitoista.

Työryhmän tavoittena oli keksiä keinot, joilla ihmiset saadaan paremmin hyväksymään tuulivoimalat. Samalla ryhmä ilmoittaa, että 87 prosenttia suomalaisista haluaa lisää tuulivoimaa. Tavoitteena on siis ylittää tämä luku, mikä on kyllä aika hurja tavoite. Tietenkin ryhmä tietää, että tuon 87 prosenttia ovat luoneet tutkimuksissaan tuulivoimaloiden rakentajat. Puolueeton VTT sai ihan toisenlaisia tuloksia. Mutta VTT kyselikin niiltä, jotka joutuvat asumaan lähellä tuulivoimalaa.

Seuraava työryhmäraportin teksti on kuin kuin suoraan Tuulivoimayhdistyksen propagandalehtisestä: ”Useat hyväksyttävyyden kannalta keskeiset haasteet perustuvat ennakkoluuloihin.”
Näitä ”ennakkoluuloja” ei sen paremmin eritellä.
Miten olisivat tuulivoimaloiden saamat runsaskätiset valtion tuet? Tai tuulivoimayhtiöiden lupaamat työpaikat kunnille? Entä meluhaitat, joista puhutaan parlamenttitasollakin ympäri maailmaa? Entä muut terveyshaitat? Entä maanomistajille maksettavat vuokrat, joista ei puhuta? Entä kuntien salamyhkäisyys, joka yllättää monen kuntalaisen ja kesäasukkaan? Entä miksi kuntalaiset joutuvat turhaan odottamaan vastauksia kysymyksiinsä lehtien lukijapalstoilla ja sosialisessa mediassa? Entä ympäristöhaitat?
Työryhmä ehdottaa valitusten ja huomautusten sensurointia: ”..muutoksenhakumahdollisuudet voivat toiminnanharjoittajan kannalta tuntua kohtuuttomilta erityisesti silloin, jos valitusten menestyminen on ilmeisen epätodennäköistä.”
Sensuuria – vai miten tämä olisi tulkittava?

Enkö sitten löytänyt mitään hyvää ryhmän raportista? Löysin toki. Mm. tämän lauseen: ”Hyväksyttävyyttä voidaan lisätä mm. jakamalla oikeaa tietoa tuulivoimasta ja vastaamalla ihmisten kysymyksiin.”
Tosin kylmät väreet käyvät pitkin selkäpiitäni tuon termin ”oikeaa tietoa” kohdalla. ”Oikeaa tietoa” on jaettu koko ihmiskunnan olemassaolon ajan tuhoisin seurauksin. Oikean tiedon valitsee aina joku, joka ei salli muunlaista tietoa kuin ”oikeaa”.
Kysyin tässä sosiaalisessa mediassa Kemiönsaaren kunnalta minne joutuivat Gräsbölen kaavaan tehdyt kuntalaisten huomautukset. Ne viisikymmentä huomautusta. Vastausta ei ole kuulunut.

Pekka Sauri kirjoittaa Helsingin Sanomissa (28.12.13) otsikolla ”Julkishallinto ei voi enää vältellä sosiaalista mediaa”.
Joitakin otteita tuosta kirjoituksesta:
”Demokratian perusta on julkishallinnon – niin valtion kuin kuntienkin – ja kansalaisten suhde.”
”Tiedon mahdollisimman avoin ja sujuva kulku kansalaisilta hallintoon ja hallinnolta kansalaisille onkin toimivan yhteiskunnan perusedellytys.”
”Hallinnon viestintä on tavannut painottua yksisuuntaiseen tiedottamiseen, kuten tiedotteiden lähettämiseen kansalaisille.”
”Uudenlaisen foorumin käyttö perinteiseen yksisuuntaiseen tiedottamiseen osoittaa, ettei hallinnolla ole kovin kehuttavaa käsitystä sosiaalisen median toimintaperiaatteista.”
”Sosiaalisessa mediassa on oltava läsnä, vastattava kysymyksiin ja reagoitava kommentteihin.”
”Sosiaaliset mediat ovat pysyvä ilmiö. Niiden käyttäjämäärät kasvavat nopeasti, ja yhä merkittävämpi osa kansalaiskeskustelusta käydään niiden piirissä.”
”Vaikeneminen on kansalaisille huonoin mahdollinen viesti.”

Olisi hyvä, jos Kemiönsaaren kuntakin ottaisi Pekka Saurin tekstin ja jakaisi sen jokaiselle kunnan luottamusmiehelle ja virkamiehelle. Ja toteuttaisi Saurin teesejä hallinnossaan.

Esko Salmela
Taalintehdas

 1. Janne SalonenJanne Salonen12-29-2013

  Työryhmähän on asetettu poistamaan tuulivoimarakentamisen esteitä. Silloin ei mukaan kannata ottaa ihisten terveydestä kiinnostunutta ministeriötä tai esimerkiksi Tuulivoima-kansalaisyhdistystä.

  Nyt kun tuulivoimalobby on käyttänyt pari vuotta asian pohtimiseen, voin kertoa oman ratkaisuni:
  1) Asetetaan ehdoton 2 kilometrin turvaraja kiinteistöihin yli megawatin monsterimyllyille
  2) Poistetaan tuulivoiman tariffituki

  90 prosenttia kansalaisten huolista poistuisi samoin tein ja tuulivoimarakentamisesta tulisi hyväksyttävää.
  Problem solved.

  Janne

  • Esko SalmelaEsko Salmela12-30-2013

   Bra!
   Esko

 2. Tapani SalminenTapani Salminen01-02-2014

  Tällaisten köörien raportit onkin tarkoitetu ainoastaan hämäämään nk suurta yleisöä ja kuntien päättäjiä rahastajien eduksi. Eli tarkkoina nyt, älkää menkö halpaan!

  Tapani Salminen

Leave a Reply