Hylkäsikö Kemiönsaari juuri teollisen tuulivoiman?

Kemiönsaaren uudet valtuustoryhmät allekirjoittivat tänään yhteistyösopimuksen, jossa sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin. Tuulivoiman kannalta sopimus on mitä mielenkiintoisin.

Gräsbölen ja Olofsgårdin avoin tuulivoimakaavoitus lopetetaan, eikä alueille tule voimaloita. Myöskään uusia tuulivoima-alueita ei kuntaan haluta.

”Vidare har man kommit överens om att vindkraftsplanerna i Gräsböle och Olofsgård skrotas och att kommunen inte vill veta av fler industriella vindparker på ön.
– Alla andra vindkraftsparker sopar vi bort. Vi är inte intresserade av att diskutera några nya industriella vindparker, säger Edmark.” (Lähde: Yle Svenska).

Entä Nordanå-Lövböle?

Sopimuksella vahvistetaan kunnan aikaisemmat päätökset. Kaavehdotuksen melumallinnus tulee tehdä uudelleen ja sen pitää noudattaa Ympäristöministeriön ohjeistusta 2/2014. Nykyinen kaavan melumallinnus ei sitä noudata.

Nykyisessä melumallinnuksessa voimalan lähtömelu on väärin ja yöaikaisessa melussa on käytetty melun vaimennusmoodeja. Kun mallinnus korjataan vastaamaan ym-ohjeistusta, lisääntyy mallinnuksen melu noin 7 desibelillä. Maastossa tämä tarkoittaa varoetäisyyden noin kaksinkertaistumista nykyisestä noin 850 metristä noin 1700 metriin. Tämä osoittaisi melun leviämisen pitkälle kaava-alueen ulkopuolelle ja 35 dB:n melurajan sisälle jäisi yli sata kiinteistöä.

Pro Kimitoön edellyttää, että operaattori tekee uuden melumallinnuksen ja että sen arviointiin käytetään tarvittaessa ulkopuolista ja puolueetonta asiantuntija-apua. Ramboll ei sellainen ole.

Panostus ympäristöön ja kestävään kehitykseen

Kuntasopimuksessa uusiutuvalla energialla ja kestävällä kehityksellä on paikkansa: Kunnan ympäristöohjelma uusitaan ja kiertotalouden kehittämiseen panostetaan. Uuden bioenergialaitoksen edellytyksiä selvitetään, samoin aurinkoenergian käyttöä erityisesti kunnan kiinteistöissä.

Kuntasopimukseen ovat sitoutuneet kaikki puolueet ja valitsijamieslistat. Kuntalaisilla on oikeus ja syy olettaa, että uudet lautakunnat, kunnanhallitus ja valtuusto kunnioittavat nyt tehtyä päätöstä.

Janne Salonen
Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry

Leave a Reply