I samma eller olika båt, Kimitoöbor?

När vindkraftsinvesteraren kommer till byn splittras gemenskapen. Detta syns och har dokumenterats överallt i världen. Vindkraften är en miljardbusiness som vissa har nytta av, andra står tysta vid sidan om och vissa är kritiska eller tar till talesättet “inte på min bakgård”. Hur som helst så uppstår olika läger.

Under vindkraftskvällen som kommunen ordnade svängdes ryggarna till och mottagandet var fientligt när nån från “fel” kiosk besökte grannkiosken. Kommentarer som “Vi har ingenting att säga till varandra” och “jag känner inte dig” mötte en då man som kommuninvånare försökte inleda en diskussion. “Ni vindkraftsmotståndare” är en stämpel som man oavbrutet får försvara sig mot.

Hur vore det om vi gjorde på ett helt annat sätt på Kimitoön? Om vi satte oss ner vid ett runt bord, inte kantigt, och tillsammans funderade på kommunens och invånarnas bästa? Vi skulle lyssna på motsatta synpunkter och också höra på de experter som inte får sin utkomst från vindkraftsindustrin. Tillsammans kunde vi sen försöka reda ut fakta, till stöd för våra beslutsfattare.

Beslutsfattandet borde vara öppet och grunda sig på objektiv information, förutom på kommuninvånarnas åsikter. VTT:s Denis Siponens och professor emeritus Alpo Halmes föredrag om bullerutredningar och hur bullret sprider sig, skiljer sig markant från de utredningar som vindkraftsinvesterarna har låtit göra. Men våra beslutsfattare har bara kunnat förlita sig på vad planeringskonsulterna har försett dem med, baserat på investerarnas utredningar.

Är det möjligt att vi, i vårt lilla samhälle, kan sikta på samma mål i stället för att spela ett spel där den som framför det bästa argumentet vinner diskussionen? Fastän intressen strider mot varandra behöver ju inte människorna strida.

P.S. Som ett ”gott” exempel på tvister som koncentrerar sig på oväsentligheter är hälsningarna från kommundirektören, som ansåg att vår logo kränker kommunens vapen. ”Ett flertal” kommuninvånare lär varit i kontakt i saken och ärendet är nu insatt på kommunstyrelsens agenda. Fastän kommunens vapen inte är skyddat av samma slags skydd som statliga emblem och fastän lagen om upphovsrätt godkänner en ”parodi”, kan vi överväga att ändra vår logo om den väcker förargelse. Självfallet hade det varit önskvärt att de som känner sig kränkta av vår logo hade tagit kontakt med oss direkt.

Hälsn.
Janne Salonen

  1. Thomas WredeThomas Wrede05-08-2013

    Att det tyska kraftverksbolaget E-On vill investera i vindkraft i Finland måste bero på att de subsidier staten tvingar konsumenterna att betala till vindkraftsproducenterna är tilltagna i överkant. Staten i sin tur måste ta till överdrivna subsidier för att EU bestämt att en viss kvot av elektriciteten skall produceras med förnybar energi per ett bestämt datum.

    Jag skulle vilja se en utredning hur stor andel förnybar energi som produceras i vart och ett av de övriga medlemsländerna och vilka steg som tas i dem för att nå målsättningen. Min uppfattning är att Finland, främst tack vare pappersindustrins förbränning av flis, redan för länge sedan nått rätt långt på den vägen och att det därmed kanske inte är så viktigt att skynda på med vindmöllorna. Det försprång vi har sedan tiden före besluten i EU borde egentligen slås ut på tiden efter det kravet skall vara uppfyllt. På det sättet skulle en rimlig utjämning uppstå länderna emellan.

Leave a Reply