Inverkan på fastigheters värde

Enligt en undersökning gjord i Sverige sjunker värdet på de fastigheter som ligger i närheten till vindkraftverk med i genomsnitt 30 procent, redan då vindkraftverksbolagen meddelar om sitt intresse för området.

Enligt dagsläget i Finland ersätter ingen fastigheternas sjunkande värde, och saken tas inte heller i beaktande i vindkraftverkens ekonomiska kalkyleringar. I bl a Danmark och i Sverige har fastighetsägarna möjlighet att söka om ersättning för den värdesänkning som vindkraftverken påför fastigheten.