Inverkan på landskapet

Ett vindkraftverk syns på långt håll i landskapet, cirka 400 gånger sin navhöjd. Ett 140 meter högt vindkraftverk, byggt 20 meter över havet, syns på ett 60 kilometers avstånd ute till havs.

Vindkraftverkens stolpar är försedda med 2 x 50 000 candela starka flygvarningsljus, som under natten mattas ner till 2000 candela. Ljusen är riktade uppåt varvid en grupp med vindkraftverk lyser upp himlen på långt håll. I mörkret ser en vindkraftverkspark ut som ett industriområde.

Trafi:s riktlinjer för flygvarningsljus (fi).
Video över Hamina:s vindturbiner i skymningen.