Inverkan på miljön

Miljöorganisationerna har framlagt sin oro över vindkraftverkens inverkan på miljön, och särskilt på de stora rovfåglarana som kan krocka med de roterande rotorbladen. På Kimitoön, och även i närheten, häckar ett stort antal havsörnar och området är i lag skyddat för detta.

Vindkraftverken stör fåglarnas häckning. Fel placerade vindkraftverk orsakar även fladdermusdöd, då lufttrycket plötsligt ändras pga rotorbladens rörelser och därigenom orsakar inre blödningar i deras lungor. Problemet är störst under fladdermössens flyttid, men problemet förekommer även under sommaren då de jagar insekter som vindkraftsanläggningarna lockat till sig.