Kansalaisyhdistys esittää tuulivoimatukien siirtämistä kotimaisen bioenergian ja aurinkoenergian tukemiseen

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ehdottaa tuulivoiman takuuhinnan leikkaamista ja maksamisen lopettamista alunperin suunniteltua nopeammin. Ylisuurten tukien maksaminen verovaroista hyödyttää nyt pääasiallisesti vain sijoittajia ja ulkomaisia tuulivoimakoneistojen valmistajia, samalla kun maan hallitus etsii säästökohteita ja pyrkii parantamaan kotimaista työllisyyttä, kansalaisyhdistys toteaa kannanotossaan.

Syöttötariffijärjestelmän piiriin hyväksytyn tuulivoimalan saama korotettu takuuhinta on 105,30 euroa kultakin tuotetulta megawattitunnilta vuoden 2015 loppuun saakka. Markkinahinta on alle puolet siitä, ja muu osa on tuulivoimayhtiöille veronmaksajilta tulevaa hintatukea. Kansalaisyhdistyksen laskelmien mukaan korotetun takuuhinnan poistaminen mahdollisimman pian uusilta tukijärjestelmään hyväksyttäviltä tuulivoimahankkeilta aiheuttaisi säästöä yli kymmenen miljoonaa euroa jo ensi vuonna. Korotuksen poistamisen jälkeenkin tuulivoimalat saisivat vielä 83,50 euron suuruista takuuhintaa. Myös sen ylisuurta tukiosuutta tulee nopealla aikataululla pienentää tähdäten markkinaehtoiseen sähkön tuotantoon, kansalaisyhdistys vaatii.

Tukieurot kannattaa kansalaisyhdistyksen mukaan mieluummin siirtää kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, jolla saadaan kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Puupohjainen bioenergia ja aurinkovoiman tuottaminen ovat vahvasti kotimaisia, paikallisia energialähteitä, joiden kotimaisuusaste on vähintään 70-80
prosenttia. Tuulivoiman tuotantoketjun kotimaisuusaste on vain 10-15 prosenttia. Nykyisenkaltaisia yli 200 metriin yltäviä tuulivoimaloita ei tarvita aiheuttamaan massiivista häiriötä liian lähellä asutusta, eikä maan rajojen tuntumassa, missä ne haittaavat puolustusvoimien tutkajärjestelmiä, kansalaisyhdistys katsoo.

Yhdistys pitää kestämättömänä tilannetta, että verovaroja käytettäisiin tulevina vuosina lähes 2 miljardin euron verran pääosin ulkomaisen tuulivoimateollisuuden ja nopeita voittoja odottavien tuulivoimatoimijoiden hyväksi.

Lue koko tiedote täältä: http://tvky.info/wp-content/uploads/2013/08/Tiedote-tuulivoimatuet-27.8.2013.pdf

TVKY:n puolesta,
Janne Salonen

  1. Tapani SalminenTapani Salminen08-28-2013

    Tämä on juuri sitä ydinasiaa (en viittaa ydinvoimaan), Kesärannan riiheen vaan tiedoksi.

Leave a Reply