Kemiönsaaren tuulivoimaloiden rakennusluvista

Kemiönsaaren ympäristö- ja rakennuslautakunta palautti uudelleen käsittelyyn 29 tuulivoimalan rakennuslupahakemukset 1.3.2016. Prosessin aikana on saatu lausunnot ja tehty seuraavat päätökset:

* ELY-keskus 12.9.2014: ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä.”
Kemiönsaaren tekninen lautakunta
* 22.9.2014: ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä”
Kemiönsaaren kunnanhallitus
* 26.11.2014 ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä.”
Kemiönsaaren kunnanvaltuusto
* 9.12.2014 ”Tuulivoimaloiden rakennuslupahakemuksiin on liitettävä melumallinnus rakentamiseen valitulla voimalatyypillä.”
*Rakennuslupahakemus 1.3.2016: ”Rakennuslupahakemuksessa ei ole liitetty melumallinnusta rakentamiseen valitulla voimalatyypillä”
*Ansgar Hahn (ÅU 3.3 2016): ”Egentliga Finlands Energi ei aio tällä hetkellä kertoa, mitä turbiinimallia tullaan käyttämään”.

Vastoin kaavamääräyksiä ja päätöksentekoprosessia äänestivät molemmat lautakunnan vihreät sekä yksi RKP:n edustaja. Rakennuslupia ei hyväksytty äänin 6-3.

Janne Salonen,
Kemiönsaari

Leave a Reply