Keskustelun unohdettu aihe

Tuulivoimakeskustelussa ei ole lainkaan käsitelty aihetta, joka antaa sekin syyn vakavaan huoleen. Millaisen vaaran aiheuttaa palava tuulivoimala? Tuulivoimalaturbiinin syttyminen tuleen ei ole harvinaista, niistä kertovat monet internetin videot. Palo sinänsä ei liene kovin merkillinen tapahtuma, mutta kun palava turbiini on usein jopa 200 metrin korkeudessa heittää se palavia kappaleita kauas ympäristöön. Eräillä Itävallan alueilla tuulivoimalaa ei saa rakentaa lähelle metsäistä seutua. Saksassa palava tuulivoimala heitti roihuavia kappaleita satojen metrien päähän. Hollannissa vain 80 metriä korkea palava tuulivoimala heitti palavia kappaleita tuulessa lähes sata metriä. Turbiinipaloa on monissa tapauksissa Itävallassa, Saksassa ja Kaliforniassa ollut mahdoton sammuttaa, on ollut pakko pyrkiä estämään palon leviäminen laajemmalle alueelle. Sammutustöihin on osallistunut massiivinen joukko miehiä, sammutusautoja, helikoptereita, säiliöautoja, raivaustraktoreita ja metsäpalojen sammutuksiin erikoistuneita lentokoneita. Tuulivoimaa rakentavissa maissa ei ole varauduttu tämän tyyppisiin paloihin, mitään käytäntöä kulujen korvaamisesta ei ole. Tuulivoimaloissa sattuneiden palojen määrää ei ole tilastoitu. Tiedetään, että Yhdysvaltojen luoteisosassa on sattunut 110 vakavaa tuulivoimalapaloa viimeisen 20 vuoden aikana. Euroopassa paloja on raportoitu lehdissä, metsätuhoista on mainittu vain ohimennen. Myöskään metsälle ja asumuksille aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta ei ole tietoa.
Aavistan, että nyt joku sanoo, että tämä nyt on sitä tuulivoiman vastustajien keksimää pelottelua. Olisiko todella niin? Ei tarvita kovinkaan vilkasta mielikuvitusta nähdä millaista vahinkoa palava tuulivoimala aiheuttaa kesäkuumalla Kemiön kuivissa metsissä. Muualla Euroopassa tuulivoimalat ovat usein aukeilla alueilla, missä sammutustyöt ovat helpompia ja voimalan voidaan antaa palaa rauhassa kun sen ympäristöä suojellaan. Meillä voimalat olisivat keskellä metsää. Miten esimerkiksi Kemiön saarella palolaitoksen tulisi varautua tuulivoimalapaloihin jos tänne tuulivoimaloita joskus nousee? Ainakin olisi hyödyllistä katsoa ne internetin videot.
No, nyt sanotaan että tuskinpa nyt täällä syttyisi tuulivoimalapaloa. Mutta ei tarvita kuin yksi palava ja ympärilleen tulta sinkoava 200-metrinen tuulivoimala Kemiön metsiin, niin tuho muistetaan vielä kauan.

Esko Salmela
Taalintehdas

 1. Janne SalonenJanne Salonen12-18-2013

  Aiheesta ei tosiaan ole paljoa puhuttu ja pelastuslaitoksellakin tuntui, kysyttäessä, olevan epätietoisuutta.
  Saksan syksyinen tuulivoimapalo osoitti, että mitään muuta ei ole tehtävissä kuin odottaa että palava aines palaa loppuun. Pelastusmiehistöä ei voi viedä palavan voimalaitoksen lähelle eikä heillä siellä olisi mitään tekoakaan. Alue evakuoitiin 500 metrin säteellä, tuulen alapuolella evakuointialue voi olla kilometrin. Kemiönsaarellahan lähimmät asuinrakennukset olisivat sitten evakuointialueen sisällä.

  Gräsbölessä ”oman mausteensa” asiaan tuo turbiinin sisällä oleva tuhat litraa voiteluöljyä. Jos kävisi niin hassusti että mäen päällä oleva mylly valuttaisi öljyt pihale, viereiselle Stormossenin suojelusuolle voidaan samalla heittää hellät hyvästit.

  Kuten Esko kirjoittaa, tapaturma on epätodennäköinen. En ole kuitenkaan missään suunnitelmissa nähnyt, miten mahdollisiin onnettomuuksiin varauduttaisiin jos sellainen sattuisi?

  Terv. Janne

 2. Jouko JokinenJouko Jokinen12-19-2013

  ”Tiedetään, että Yhdysvaltojen luoteisosassa on sattunut 110 vakavaa tuulivoimalapaloa viimeisen 20 vuoden aikana.”
  Kaipa myös tiedetään montako tuulivoimalaitosta tuolla alueella on? Siitäpä olisi laskettavissa todennäköisyys tuulivoimalatulipalolle jonkinlaisella tilastollisesti hyväksyttävällä mittarilla?

Leave a Reply