Kimitogate

Maksaako kunta operaattorin kaavoituskulut jos kunta ei kaavoita sovittua määrää tuulivoimaloita? Haastetaanko kunta päätöksestä oikeuteen?
Missä kaavoitussopimus on?

Kemiönsaaren tekninen lautakunta hyväksyi 27.4.2015  äänin 5-4 teknisen johtajan esityksen Gräsbölen tuulivoimakaavasta. Kaavaehdotuksessa on neljä voimalaa, vaikka kunnanvaltuusto on aikaisemmin palauttanut kaavan tekniselle lautakunnalle vaatimuksella 1,5 km:n suojarajoista. Tekla siis jätti noudattamatta valtuuston tekemää päätöstä, tosin se suositteli että valtuusto hylkää kaavan. Teklan puheenjohtaja Daniel Wilson (RKP) perusteli asiaa ÅU:ssa sanomalla, että kunta joutuu itse maksamaan kaavoituksen koska operaattori ei sitä maksaisi, jos suojarajoja noudatettaisiin. Väite on ristiriidassa aikaisemmin kerrotun kanssa, kaavoituksesta ei pitänyt tulla kunnalle kuluja vaan operaattori maksaa ne.

Kunnanhallitus palautti kaavan tekniselle lautakunnalle 28.4. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Wilhelm Liljeqvist (RKP) kertoi tämän jälkeen ÅU:ssa, että kunta maksaa nyt kaikki kaavoituksesta koituneet kulut takaisin operaattorille vuodesta 2011:

”Dessutom måste alla utredningar  göras om och kommunen hamnar att betala operatörens alla planeringskostnader ända sedan starten 2011. Detta eftersom mer än 75 procent av de från början planerade fyra möllorna nu faller bort.”

Heti perään tekninen johtaja Lars Nummelin kiiruhti kertomaan, että väite ei pidä paikkaansa ja että kaavoitussopimus olisi ollut nähtävillä kunnan nettisivuilla vuodesta 2011:

”Planeringsavtalet finns och har funnits sedan slutet av augusti 2011 offentligt till påseende, på webben http://kimitoon.ktweb.fi/. Beslutet fattades den 16.8.2011, § 172 av en enhällig teknisk nämnd.”

Tukea ÅU:n keskustelussa Nummelin sai Hanna Backmanilta (RKP), joka syytti vastapuolta halvasta populismista ja kertoi kaavoitussopimuksen olleen teknisen lautakunnan nähtävillä 25.2.2013.

Netissä sopimusta ei ole, toisin kuin väitetään. Kaava-asiakirjoissa se ei ole ollut mukana kun kaavat ovat olleet kuntalaisten nähtävillä lausuntoja varten. Kunnan sivuilla on kaivettavissa teknisen ltk:n 25.8.2011 hyväksymä sopimusmalli, joka annetaan virkamiesten viimeisteltäväksi ja allekirjoitettavaksi. Sopimusmallissa ei ole päivämääriä eikä allekirjoittajien nimiä. Mehän emme tiedä, onko sen sisältö virkamiestyönä muuttunut.

Samaan aikaan toisaalla: Yle Åbolandin keskustelussa Daniel Wilson vihjailee oikeustoimien mahdollisuudella, jos ja kun kunnanhallituksen päätöstä noudatetaan:

”Onödiga kostnader och tid likaväl. Därtill en juridisk risk för kommunen. Hade man följt SFP:s förslag istället hade planen snart varit förkastad utan mer tid eller kostnader, och ingen risk för kommunen genom rättsprocesser eller besvär. ”

Tulkinta on vähintäänkin mielenkiintoinen. Kunnanhallituksen päätöksestä ei ole valitusoikeutta, valtuuston päätöksestä on. Operaattori on asianosainen ja sillä on valitusoikeus riippumatta siitä, meneekö kaava vielä kerran teknisen lautakunnan käsittelyyn vai ei. Operaattori olisi voinut valittaa tulevasta valtuuston päätöksestä vaikka se olisi tehty kuten RKP halusi.

RKP:stä tulleet, keskenään ristiriitaiset viestit, antavat ymmärtää että koska kunnanhallitus ei päättänyt kuten RKP halusi, kunta tulee maksamaan huomattavat summat peraattorille ja se riskeeraa pitkän oikeusprosessin. Valtuuston enemmistöpäätös 1,5 km:n suojarajasta kiinteistön ja tuulivoimalan välille on nyt saavuttanut mittasuhteet, jossa tulkinnat seuraavat toisiaan ja seuraamuksista on epäselvyyttä. Yksityisellä puolella johto astuisi esiin, julkaisisi sopimukset, hankkisi ulkopuolisen arvioinnin päätösten mahdollisista seuraamuksista ja lopettaisi huhut ja epävarmuuden. Mitä tekee Kemiönsaaren kunta ja väistyvä kunnanjohtaja?

Janne Salonen,
Kemiönsaari

  1. Jokinen Jouko KJokinen Jouko K04-29-2015

    Elän semmoisessa käsityksessä, että kunta ei voi lain mukaan tehdä semmoista liike- tms sopimusta, jossa kunta kantaa riskin ja toinen osapuoli nauttii mahdollisen tuoton. Miten tämän järjestelyn kohdalla nousee mieleen tämä kielto?
    Ainakin kunta näyttäisi ottaneen tietyssä tilanteessa kantaakseen kustannusriskin suunnittelusta.
    Eli mahtaisiko jostakin löytyä (Kunnallisliitosta?) spesialisti, joka osaisi kertoa pitääkö tämä käsitykseni riskinottokiellosta paikkansa. Ja jos pitää, niin onko se sovellettavissa tähän Kemiönsaaren kunnan tekemäksi väitetyssä sopimuksessa?
    Jos tässä ajatusketjussa on perusteita, niin jatkossa pitäisi selvittää, sitooko moinen sopimus oikeasti kuntaa. Toisaalta lähellä on kysymys sopimukseen menneiden virkamiesten vastuusta, mahdollisista menetyksistä aina henkilökohtaiselle tasolle asti.

Leave a Reply