Kimitoöns vindkraftverksplaner

För tillfället planeras 90-100 stycken 125-141 meters vindkraftverk på Kimitoön. De berörda områdena är Gräsböle, Påvalsby, Nordanå-Lövböle, Misskärr, Olofsgård och Kasnäs.

En del av planeringskartorna och planutkasten hittar du på kommunens hemsidor.

Om alla vindkraftsplanerna förverkligas, skulle man bli tvungen att bygga en ny elöverföringslinje till Salo eftersom den befintliga överföringskapaciteten för el inte räcker till. Enligt Fingrid skulle den nuvarande kapaciteten klara av en ökning på 100-120 Megawatt, vilket motsvarar 30-40 vindkraftverk. Detta har inte tagits i beaktande i de offentliga planerna. Fingrid har inte gjort investeringsbeslut i frågan, och ett sådant har inte enligt gällande information föreslagits.