Kommunen ville inte träffa vindkraftskritiker

Strax före valborg rapporterade ÅU om vilka intryck Kimitoöns kommuns delegation fick från en nyligen gjord resa till Gotland. Meningen med resan var att bekanta sig med förnybar energi, bl.a. Vindkraft.

Gotland är ju något av ett skyltfönster för Sveriges vindkraft så där finns säkert erfarenheter som vore till gagn och nytta för Kimitoöns invånare.

I Gotland finns nu 170 vindkraftverk och tekniska chefen Lars Nummelin fick intrycket att på Gotland godkänns vindkraften på ett helt annat sätt som hos oss.

Kimitoöns tjugo personers delegation har rört sig på Gotland enligt ett strikt schema bärande skygglappar som effektivt uteslutit all Gotländsk kritik gällande vindkraft. Delegationen fick aldrig höra att Gotland har en stark vindkraftskritisk rörelse som fått mycket gott till stånd.

I god tid före resan fick kommunen ingående uppgifter om föreningen ”Värna det gotländska kulturlandskapet”, om dess verksamhet och mål. Kommunen hade även många veckor före avfärd meddelats om föreningens ordförande:s Bror Lindahl:s namn. Faktum är att Kimitoöns grupp själv hade bett om dessa uppgifter.

Denna Gotländska förening förhåller sig kritisk till vindkraften och vill att den byggs på Gotländska invånarnas villkor. Före resan lät man förstå att såväl träff med föreningen ”Värna det gotländska kulturlandskapet” som diskussioner med kritiska invånare ingick i programmet.

För att säkerställa saken var föreningen Pro Kimitoön i kontakt med Bror Lindahl både skriftligen och telefonledes och fann att Lindahl var mer än beredd att ta emot gästerna. Lindahl informerades om Kimitoöns vindkraftsplaner, om den lokala kritiken mot dessa planer samt om att gruppen från Kimitoön även ville träffa Lindahl och medlemmar av föreningen han representerade. Lindahl blev glad över denna information och lovordade Kimitoöns kommun för dess öppenhet.

Kimitoöns kommuns delegation träffade aldrig Gotlands vindkraftskritiska röster, ej heller ordförande Lindahl eller representanter för föreningen ”Värna det gotländska kulturlandskapet”. Man tog aldrig ens kontakt med Bror Lindahl. Deltagarna visste aldrig om planerna på att träffa dessa vanliga Gotländska invånare.

Varför? Enligt Kimitoöns kommuns tekniska chef Lars Nummelin motsätter sig Gotlänningarna inte vindkraft så nån ”fara” hade väl träffen inte inneburit för gruppen.

Kimitoöns kommuns svar till det skedda har varierat beroende på den som frågat.
Förklaring 1: Lindahl var på väg till träffen men hade insjuknat.
Förklaring 2: programmet var fullspikat, det fanns inte tid för träff med Lindahl eller representanter för föreningen ”Värna det gotländska kulturlandskapet”.
Förklaring 3: Det var inte Bror Lindahl som hade insjuknat utan Gotlands byggnadsnämnds ordförande Bo Björkman.
Förklaring 4: Stig hansson var den som ordnade det Gotländska programmet och han valde Bo Björkman till talare som sen insjuknade.
Till läsaren som i detta skedet blev yr av förklaringarna kan tilläggas att varken Stig Hansson eller Bo Björkman har något som helst att göra med den vindkraftskritiska gruppen på Gotland.

Till Gotlands vindkraftskritiska föreningens ordförande Bror Lindahl har varken ingen av resans arrangörer eller planerare varit i kontakt. Bror lindahl berättar att han väntat på att nån ska kontakta honom. Sjuk har han inte varit.

Programmet för resan har varit väldigt lugnt, en träff med kritiska hade mycket väl hunnits med.

Har Kimitoöns kommun ännu förklaring nummer 5 att ge till det skedda? Den borde då vara väldigt bra för att vara trovärdig.

Esko Salmela
Dalsbruk

 1. Bodil SöderblomBodil Söderblom08-26-2014

  Ledaren för delegationen från Kkimito, hade klart och tydligt planerat att ingen kritisk skulle få störa det bländande intrycket av guldkalven, d v s vindkraften.
  Vad som förvånar är, att det hela gjordes så otroligt oskickligt!
  Man frågar sig om invånarna anses vara en skock dumma får? Ack, hur fel ledaren för delegationen har!
  Alla försök att dupera invånarna har också efter Gotlandsresan kommit fram, förr eller senare.

  Det gäller nog för ledaren för Gotlandsdelegationen att skärpa sig, om han skall klara av att dra invånarna vid näsan i framtiden.

Leave a Reply