Konstsamfundetilla olisi tässä selityksen paikka

Konstsamfundet esitteli toukokuussa 2013 Kemiön Wrethallassa kunnan asukkaille Olofsgårdin tuulivoimahanketta. Tällöin projektin vetäjältä Ralf Ginmanilta kysyttiin onko Konstsamfundet niin varma voimalahankkeen läpimenosta, että se on jo nyt hakannut alueella tuulivoimapaikat laajalti avoimiksi.
Ginman vakuutti julkisesti ettei hakkuilla ole mitään tekemistä tuulivoimalahankkeen kanssa.

Biologi ja Maailman luonnon säätiön metsäasiantuntija Panu Kunttu paheksui näitä laajoja avohakkuita Åbo Underrättelser-lehdessä tammikuussa 2014 julkaistussa tekstissään: ”Konstsamfundetin pitäisi päivittää toimintamallinsa.” (”Konstsamfundet borde uppdatera sin verksamhetsmodell”.) Kunttu oli huolissaan luontoarvojen säilymisestä.
Suuressa jutussa Konstsamfundetin avohakkuista Olofsgårdin alueella Helsingin Sanomat kuuli myös säätiön tilanhoitajaa Mikael Jenseniä: ”Ei meillä ole tekeillä mitään erikoista, samaa on tehty vuosikausia.”
Tammikuussa 2014 Jensen toteaa Åbo Underrättelser-lehdessä:
” Ehkä metsiin Taalintehtaan ulkopuolella on nyt tulossa tuulivoimaloita, mutta hakkuilla ei ole sen kanssa mitään tekemistä.” (”Nu är kanske vindkraftverk på kommande i skogarna utanför Dalsbruk, men avverkningarna har inget med den saken att göra.”)

Hiljattain esiteltiin Kemiönsaaren Olofsgårdin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus. Sen on laatinut YVA-konsultti Ramboll.
Selostuksen sivulla 64 sanotaan tuulivoimaloiden kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin kohdistuvasta vaikutuksesta Olofsgårdin tuulivoiman teollisuusalueella näin: ”Rakentamisalueet sijoittuvat pääosin metsätaloustoimin käsiteltyihin alueisiin, joiden luonnonarvot ovat heikentyneet luonnontilaisiin luontotyyppeihin nähden.”
Johdettiinko kuntalaisia harhaan? Tässä Konstsamfundetilla on varmaan selityksen paikka.

Esko Salmela
Taalintehdas

P.S. Perheelläni on 150 -vuotias kesäpaikka Olofsgårdin alueen katveessa. Lapsenlapseni Kaspia piirsi kuvan Olofsgårdin alueesta. Alla oli teksti: ”Tässä metsässä ei ole puita.”

Leave a Reply