Kuntalaisaloite tuulivoiman suojarajasta

Kemiönsaarella aloitettiin 14.10. nimienkerääminen kuntalaisaloitteeseen Gräsbölen 1500 metrin suojarajan ulottamisesta kaikkialle kuntaan. Aloitteessa vaaditaan, että kuntalaisia kohdellaan tasa-arvoisesti ja samat oikeudet ovat voimassa riippumatta siitä, missä kohtaa saarta kuntalainen asuu. Kunnanvaltuustohan perusteli Gräsbölessä rajaa kuntalaisten TERVEYDEN JA ASUMISVIIHTYVYYDEN TURVAAMISELLA.

Gräsböleläisten suojaksi tehty päätös oli hyvä ja kannatettava. Muilla tuulivoiman suunnittelualueilla alle 1500 metrin etäisyydelle olisi jäämässä satoja kiinteistöjä. Löytyykö valtuutettua tai virkamiestä jonka mukaan kunnan asukkaiden terveyttä ja asumisviihtyvyyttä ei tulisi turvata muualla kunnan alueella? Maailma ei ole oikeudenmukainen: kunnan sisällä toisilla on merinäköala ja toisilla ei. Joidenkin lapsilla on pidempi matka päiväkotiin ja kouluun,  toisilla terveyskeskus on kauempana kuin toisilla. Joillain kotiportille vie asvalttitie, toiset tilaavat sorakuormaa yksityistielleen kuoppien tasoittamiseksi. Toisilla on kunnallinen vesi ja viemäri, toisilla porakaivo ja tuska jätevesiasetuksen täyttämisestä vuoteen 2016 mennessä. Tuulivoiman suojarajaa ei voi verrata näihin. Kyseessä on kunnanvaltuuston poliittisesti ja toivottavasti harkinnan jälkeen tehty päätös, suojataanko ihmisten terveyttä tasavertaisesti asettamalla raja vai eikö sitä suojata.

Kuntalain 28 pykälän mukaan valtuuston pitää käsitellä aloite kuuden kuukauden kuluessa sen jättämisestä. Samaan aikaan Nordanå-Lövböleä ollaan tuomassa päätöksentekoon jo tämän vuoden puolella, Kilometrin säteellä kaava-alueesta sijaitsee noin 200 kiinteistöä. Ainoa oikea järjestys olisi, että valtuusto käsittelee kuntalaisaloitteen ennen kuin se tekee päätöksen Nordanå-Lövbölestä. Tällöin tuulivoimarakentamisen pelisäännöt olisivat etäisyyksien osalta selvät, oli päätös sitten mikä tahansa. Tätä ei luulisi edes tuulivoimarakentamiseen myönteisesti suhtautuvien vastustavan?

Kuntalaisaloite keräsi vaadittavan kahden prosentin kannatuksen noin kolmessa päivässä. Tätä kirjoittaessa, alle viikossa, tavoite on täyttynyt noin kaksinkertaisesti. Kunta ei ole useista pyynnöistä huolimatta tukenut kuntalaisten aktiivisuutta millään tavalla, esimerkiksi julkaisemalla aloitetta kotisivuillaan tai Facebook-sivuillaan. Ei edes, vaikka pyynnössä on vedottu kuntalain 27 pykälään,  jonka mukaan kunnan tulee osallistua ”avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua.”

Kuntalaisaloite luovutetaan kunnalle tiistaina 21.10. aamulla netissä ja siihen voi osallistua oikeusministeriön sivuilla siihen asti. Aloite löytyy tästä linkistä. Allekirjoittaminen vaatii vahvan tunnistuksen (esim. verkkopankkitunnukset) ja siihen voivat osallistua vain kunnassa äänioikeutetut henkilöt, kuntalain 28 pykälän mukaisesti. Jos haluat allekirjoittaa paperilistan, otathan yhteyttä allekirjoittaneeseen meiliosoitteessa janne.salonen(at)joonaslokki.fi. Tervetuloa osallistumaan ja tekemään muutosta!

Janne Salonen, Kemiönsaari

Leave a Reply