Material

nedanstående material är fritt att använda. Materialet får inte editeras. Vid användning skall © Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf nämnas.

 Vindkraft till Kimitoön? -broschyr
Tuulivoimaa Kemiönsaarelle? -esite

   

 Illustration

   

Illustration

 

 Föreningens logo

 logobild