Meidän kunnassamme ollaan avoimia

-Meillä kunnassa toteutetaan avointa, salailematonta politiikkaa. Siitä on olemassa oikein valtuuston päätös.
-Ihan totta? Sehän on mainiota. Voitko kertoa esimerkin?
-No, vaikkapa se, että kunnassa päätettiin kilometrin suojavyöhykkeestä asumuksen ja tuulivoimalan välille. Siitä kerrottiin peittelemättä ja avoimesti.
-Oikein hyvä. Siis kilometri.
-Sitten avoimuutta jatkettiin kun kerrottiin, ettei päätöstä voida panna täytäntöön, kun päättäjät olivatkin esteellisiä.
-Todella avointa ja rehtiä tiedottamista.
-Ja kunta jatkoi vielä salailematonta linjaansa ja kertoi kuntalaisille julkisesti, että vaikka tuulivoiman rakentajat lähettivät kirjeen ja sanoivat ettei kilometri käy, niin kirje ei vaikuttanut mitenkään päätöksen perumiseen.
-Hyvä, että ollaan noin avoimia ettei synny vääriä käsityksiä ulkopuolisten painostuksesta. Muistuuko mieleen muita esimerkkejä?
-Montakin. Sanotaan nyt vaikka se, kun kunnan suurin puolue ilmoitti avoimesti, ettei se enää puolla uusien tuulivoimaloitten rakentamista.
-Suoraselkäinen, ihailtava päätös
-Sama linja jatkui yhtä tinkimättömänä, kun suurin puolue kertoi lautakunnassa avoimesti ja salailematta puoltavansa fundetin voimaloita saarelle.
-Todella reilua ettei sitä salailtu. Rehdin läpinäkyvää politiikkaa.
-Eikä sitäkään ole vähääkään salailtu, että fundet tukee suurinta puoluetta vuosittain säkillisellä euroja. Tieto on avoin eikä sitä ole pyrittykään peittelemään.
-Ihailtavaa. Harva puolue pystyy samaan avoimuuteen.
-Ja sitten oli hyvä esimerkki myös se vihreitten aloite, että kunta pitäisi säännöllisiä tiedotus- ja kyselytunteja kuntalaisille. Aloite hyväksyttiin lautakunnassa riemumielin.
-Voi kun hyvä. Nyt kunta noudattaa täydellistä julkisuuden politiikkaa.
-Kyllä. Että tilaisuuksista saadaan täysi hyöty kuntalaisille, niin kysymykset on esitettävä avoimesti etukäteen kirjallisina.
-Nerokasta. Nyt niihin saadaan täydellisen avoimet ja pitkään harkitut viisaat vastaukset.
-Ja näin myös kuntalaiset esiintyvät avoimesti päättäjien edessä.
-Totta.
-Hyvään hallintoon kuuluu myös se, että tunnustaa erehtyneensä.
-Ilman muuta. Se on tietyn kypsyyden merkki.
-Hyvä esimerkki loistavasta avoimuudesta ja oman erehdyksen katumisesta on kun Gräsbölen kaavan muistutuksessa ehdotettiin kaavan jäädyttämistä koska tekeillä oli uusi asetus tuulivoimalan melusta ja….
-No, jäädytettiinkö?
-Kunnan vastineessa toruttiin avoimesti kuntalaista näin: ”Ei pidä spekuloida tulevalla.” Nyt kunta katuu viisaasti tuota sanomaansa ja tyrmätessään lautakunnassa kansalaisaloitetta 1,5 kilometrin puskurietäisyydestä kunta viittaa viisi kertaa avoimesti hankkeilla olevaan tulevaan meluasetukseen.
-Loistava osoitus siitä, miten erehdyksestä voi ottaa avoimesti oppia ja samalla näyttää katumusta. Viisaasti ja avoimesti tehty kunnalta.
Saatte olla tyytyväisiä, että asutte näin voimakasta avoimuuden politiikkaa toteuttavassa kunnassa.
-Ihan totta. Oli kuitenkin yksi avoin ehdotus, joka ei mennyt kunnassa läpi.
-Ei kai, mikä se oli.
-Se oli kunnan toistuva avoimien ovien kuukausi uusille kuntalaisille.
-No, mutta miksei se mennyt….
-Ei mennyt, kun avoimista ovista poistui kuntalaisia enemmän kun tuli sisään.

Esko Salmela
Taalintehdas

Leave a Reply