Meluvaikutukset

Tuulivoimalat synnyttävät mm. matalaäänistä bassomelua, joka tunkeutuu lähiseudun asuntoihin jos meluarvoja ei ole tarpeeksi huomioitu ja jos tuulivoimalat on rakennettu liian lähelle vakituista tai vapaa-ajanasuntoa. Täällä meluarvot ovat vakituisessa asunnossa 40 db, vapaa-ajanasunnossa 35 db.

Melu syntyy pääosin tuulivoimaloiden siipien pyörimisliikkeestä. Noin 1/3 tuulivoimalan aiheuttamasta melusta johtuu vaihteiston ja moottorin liikkeestä ja hammasrattaiden pyörimisestä. Jos useampi tuulivoimala pyörii saamaan tahtiin, niiden aiheuttama resonointi voi moninkertaistaa melun.

Kemiönsaarella tuulivoimaloita suunnitellaan jopa 500 metrin päähän asunnoista. Kemiönsaaren tuulivoimaloiden melukartoituksessa ei ole huomioitu ympäristöhallinnon ohjeistusta melun arvioinnista.

Asukkaille melu voi aiheuttaa unettomuutta, stressiä sekä altistaa sydän- ja verisuonitaudeille.